ny strategi

Nygammal strategi: Extrema väderhändelser

Efter ett antal misslyckande försök med att förutspå accelererande global uppvärmning, så verkar klimatalarmisterna nu delvis ha ändrat strategi. ”Visst kan vi råka ut för kalla vintrar”, säger de. ”Och vi kan råka ut för både torka och skyfall, fler stormar, fler tornados, fler översvämningar och fler värmeböljor. Ja, i själva verket är vi nu,   →