Norfolkpolisen

Norfolkpolisens utredning av Climategate avslutas

I samband med publiceringen av de s.k. Climategatebreven i november 2009 så inledde Norfolkpolisen en undersökning. Denna har nu avslutats nästan tre år senare – utan något resultat. Man har inte kunnat få fram vem som har lagt ut denna omfattande mailkorrespondens mellan medlemmarna i IPCCs inre kretsar. Polisen har gjort ingående undersökningar av den   →