mindre djurarter

Nu kommer minielefanten

Kaustuv Roy, en biolog vid University of California i San Diego, anser att människans samlade aktiviteter bidrar till att olika djurarter minskar i storlek. Det rör sig dels om arter som blir mindre för att undvika bli jagade (här ger Roy som exempel torsken), men även den globala uppvärmningen spelar en stor roll. Ju högre   →