Louisiana

Du har fel, Erika Bjerström

Roy Spencer: GOES-East Geocolor image of major Hurricane Laura heading toward the southwest Louisiana coast at 9:50 a.m. CDT 26 August 2020. ”– Naturkatastrofer blir generellt allt vanligare. Människan har värmt upp jorden med en grad och vi ser allt mer extremväder, säger Erika Bjerström.” SVT 25/8 Den här orkanen, Laura, som nu kommer in   →

Se en djupfryst BMW på Louisiana

Genom Aftonbladet får jag veta att i den nya utställningen på danska Louisiana (välkänt för alla skåningar) – The world is yours – ingår en djupfryst bil. Det rör sig om en vätedriven BMW och nedfrysningen ska symbolisera att BMW vill motverka den globala uppvärmningen. Konstnären som står för verket heter Olafur Eliasson och är   →