konst

Se en djupfryst BMW på Louisiana

Genom Aftonbladet får jag veta att i den nya utställningen på danska Louisiana (välkänt för alla skåningar) – The world is yours – ingår en djupfryst bil. Det rör sig om en vätedriven BMW och nedfrysningen ska symbolisera att BMW vill motverka den globala uppvärmningen. Konstnären som står för verket heter Olafur Eliasson och är   →