Lancaster University

Ska man lita på Lancastergänget?

I en av kommentarerna till ett tidigare inlägg hänvisade en av läsarna till en ny studie från Lancaster University. BBC:s Richard Black skrev nyligen en artikel om detta, med titeln ”No sun link to climate change”, vilket ledde till stort jubel bland företrädarna för AGW-teorin. Om man läser artikeln får man dock reda på att   →