Kristianstad

Kristianstad krävs på Klimppengar

Kristianstad kommun fick en gång i tiden 28 miljoner av Naturvårdsverket för att sätta igång diverse klimatprojekt, bl.a. byggandet av en biogasreaktor. Nu tycks det som om klimatinvesteringarna inte blivit av och därför kräver Naturvårdsverket pengarna tillbaka. Och det är inga småsummor det handlar om. Naturvårdsverket ska ha tillbaka 23 av de ursprungliga 28 miljonerna.   →