koldioxidförorening

Förorenare, förenen Eder?

Från bloggen It’s Getting Hot in Here hämtar jag dagens (tragi)komik: Kyle Gracey propagerar nämligen för att utsläpp av växthusgaser ska likställas med ”föroreningar”. Vi bör med andra ord inte säga koldioxidutsläpp, utan koldioxidförorening. Och de som släpper ut koldioxid bör benämnas ”förorenare”. Några tankar som föds: Från och med den 1 januari 2012 förbjuds   →