klimatpris

Väder-Pär tar priset

Före detta tv-meteorologen Pär Holmgren fick årets kongresspris av Miljöpartiet. Anledningen är hans stora engagemang i klimatfrågan, skriver Upsala Nya Tidning. Motiveringen lyder: ”Klimatfrågan är inte bara stor och avgörande för vår tid och dem som kommer efter oss. Det är också en komplicerad fråga som kräver kunskap och mod. I en demokrati som vår   →