klimathypotesen

Jonny Fagerström debatterar vidare i UNT

”Vi nöjer oss inte med något mindre än en klimatpolitik som tar vetenskapen på största allvar” är ett uttalande från Klimataktion. Man menar sannolikt pseudovetenskapen. Jag ställer därför frågan en femte gång till Klimataktion och andra: Vilket är det viktigaste beviset för koldioxidhypotesen? Får jag något svar? Så skriver Jonny Fagerström på Upsala Nya Tidnings   →