klimatförändringen

Bara mer och mer utsläpp

I bl.a. dagens Wall Street Journal rapporteras det att EU:s industriutsläpp av växthusgaser under förra året steg med 1,1 procent, trots att Europa i tre år kämpat för att minska utsläppen med hjälp av de välkända utsläppsrätterna. I Kyotoprotokollets land är det lika illa. Även där ökar utsläppen, tvärtemot alla goda föresatser. Vad som hänt   →

Kall logik? Eller prat i nattmössan?

Kallaste vintern på 14 år, skriver DN idag, men gör samtidigt klart att detta inte innebär att den långsiktiga globala uppvärmningen avstannat. Samtidigt basunerar Sir John Houghton i Wales ut att om vi inte agerar mot den globala uppvärmningen så blir konsekvensen en femdubbling av både torka och översvämningar år 2050. Varifrån han får dessa   →