sir john houghton

Kall logik? Eller prat i nattmössan?

Kallaste vintern på 14 år, skriver DN idag, men gör samtidigt klart att detta inte innebär att den långsiktiga globala uppvärmningen avstannat. Samtidigt basunerar Sir John Houghton i Wales ut att om vi inte agerar mot den globala uppvärmningen så blir konsekvensen en femdubbling av både torka och översvämningar år 2050. Varifrån han får dessa   →