Josef Fritzl

Lika som bär

I varje fall om Biskopen av Stafford får bestämma.