Grönköpings kampgrupp

Kampen mot koldioxiden går vidare i Grönköping

Kampgruppen för en koldioxidfri innerstad i Grönköping har av hr polis Paulus Bergström nekats tillstånd att demonstrera. Hr B. åpekar att den mängd koldioxid, vilken de tillresta demonstranterna komma att utandas, beräknas med råge överstiga kommunens nyl. klubbade tillåtna gränsvärden. Den glada kampgruppen mot koldioxid planerar nya nedstängningsaktioner för att få samhället på fall     →