geoenergi

Mera bergvärme

Per Eliason, koncernchef för Skånska Energi, och Johan Barth, vd för Geotec, vill att Sverige satsar på mer bergvärme. “Åtta timmar sol på Sveriges landyta under en sommardag motsvarar hela Sveriges årsförbrukning av energi, inklusive transporter. Det är tänkvärda mängder”, skriver författarna. Ändå får geoenergi i princip ingen uppmärksamhet. Den nämns inte ens bland de   →