fiskbajs

Fiskbajs är bra för haven

Sveriges Radio har uppmärksammat en studie som nyligen publicerats i tidskriften Science. Enligt denna kan fiskbajs vara utomordentligt bra medicin mot eventuell ”försurning” av haven. ”När koldioxid löser sig i vatten bildas karbonatjoner, och när karbonatjoner binder till kalcium bildas kalk.Forskarlaget har visat att fiskarna använder karbonatjoner i vattnet för att göra sig av med   →