Fåglar

”Miljövänner” skyddar fågeldödarna

The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) hjälper vindindustrin att dölja den mörka sanningen: Vindkraften dödar miljontals fåglar som inte hinner undan de roterande vindkraftsbladen som kan ha en hastighet på över 300 km/tim. RSPB är ofta remissinstans beträffande planläggning av nya vindkraftsparker i Storbritannien men godkänner då uppförandet av dessa utan några   →

Kultur på The Climate Scam