europadomstolen

Europadomstolen för mänskliga rättigheter – ett hot mot rättsstaten.

  Häromveckan (2024-04-09) avkunnade Europadomstolen för mänskliga rättigheter (MR) en oenig dom som kan få stor betydelse.  Domen gäller talan av en krets schweiziska   →