energiteknik

En ögonblicksbild från den svenska omställningen till hållbar energi

Vi diskuterar ofta här att den globala uppvärmningen går långsamt och att farorna med utsläppen av koldioxid inte är överhängande. Vi vet inte vad som kommer att ske på lång sikt så därför måste vi vara vaksamma och förbereda oss på att uppvärmningen kan ta fart i framtiden. Men läget är inte sådant att vi   →