Elektrokinetisk utvinning

Elektrokinetisk gruvteknik

Elektrokinetisk gruvteknik för att utvinna sällsynta jordartsmetaller (REE) ur bergarter som vittrat https://www.researchgate.net/publication/364954578_A_green_and_efficient_technology_to_recover_rare_earth_elements_from_weathering_crusts Elektrokinetisk gruvteknik är en in-situ process där ett elektriskt fält skapas i en bergmatris genom att applicera en lågspänningslikström (DC) på elektroder sänkta direkt i berget. Som ett resultat av appliceringen av det elektriska fältet kan metallföreningar mobiliseras, koncentreras och extraheras från   →