Ekot

Fagerström vs Carlgren och Axelsson i dagens Eko

Andreas Carlgren och Svante Axelsson vill forcera vindkraftsutbyggnaden och tvinga kommunerna till lydnad. Jag är av en annan uppfattning i samma media