batteri kapacitet

Den annalkande nya bränslekrisen – Kritiska mineraler och batterimetaller

  Den annalkande nya bränslekrisen kommer att drabba den icke-kinesiska bilindustrin ännu hårdare än det förra arabiska oljeembargot. Naturresurserna är produktionsbegränsade. De är inte organiska, självreplikerande resurser. De metaller och metalloider som är avgörande för produktionen av nyckelkomponenterna i batterier, kraftelektronik, kretskort (processorer och chips) och de mest effektiva elmotorerna är få. För produktion är   →