auktoritärt styre

På väg mot det auktoritära samhället

Bild: Jørgen Randers, Extrakt, Formas Skall vi lagstifta om vad som är vetenskaplig sanning? De flesta torde svara nej på den frågan. Vad som är vetenskapligt sant eller inte är inte något som en riksdag kan fastställa genom politiska omröstningar. Finns det liv i andra solsystem? Härstammar fåglarna från dinosaurierna eller inte? Ja, detta är   →