Jörgen Randers

På väg mot det auktoritära samhället

Bild: Jørgen Randers, Extrakt, Formas Skall vi lagstifta om vad som är vetenskaplig sanning? De flesta torde svara nej på den frågan. Vad som   →