Ann Charlott Altstadt

Gretahajp eller en vuxen klimatdebatt?

Det är inte ofta som jag finner någon anledning till att ta upp en klimatartikel från stormedia, än mer sällan att berömma den. Oftast handlar medias s.k. ”klimatbevakning” om att välja ut de mest alarmistiska påståendena från någon obskyr forskare av något slag som tycker att domedagen är nära. Och artiklarna är alltid väldigt lätta   →