2000-talets vetenskap

In kommer Gösta

Det blir ingen föreläsning på 2000-talets vetenskap för min del. Men det blir ändå klimatsnack. Min plats övertas nämligen av ingen mindre än professor Gösta Walin. Gösta kommer att tala om bl.a. följande: Det är mycket osannolikt att växthusgaserna höjt temperaturen mer än ca 0,7°C. Ökningen av alla växthusgaser motsvarar ungefär en 70% ökning av   →

2000-talets vetenskap

Några av er har reagerat på att jag kommer att delta i det seminarium som 2000-talets vetenskap arrangerar i Malmö. Varför förstår jag i ärlighetens namn inte. Det är riktigt att jag kommer att hålla ett föredrag där. Jag blev inbjuden att delta och ser ingen anledning att tacka nej. På samma sätt skulle jag   →