Samtal med en klimatansvarig


Riksdagsman Johan Hultberg är klimatansvarig för moderata samlingspartiet, och när jag frågar honom om han accepterar att bli telefonintervjuad för TCS svarar han direkt “ja”. Det visar sig dock att för honom är tiden före och strax efter riksdagsöppnandet är en bristvara, så det dröjer en två veckor innan samtalet kan äga rum.
Jag börjar med att be Johan sammanfatta grunderna för moderaternas klimatpolitik.  Han svarar att utgångspunkten är  förvaltarskapstanken som är fundamental för den moderata ideologin. Att vi bör förvalta världens tillgångar, så att efterkommande generationer kan leva lika gott vi själva gjort. I detta inkluderar han en skyldighet att hejda den uppvärmning som människan enlig vetenskapen orsakar i och med bruket av fossila bränslen. Det kan ske med hjälpa av avgifter eller effektiva styrmedel. Samtidigt vill han ha sagt att moderaterna i allmänhet är teknikoptimister, med en tro på att detta, med hjälp av forskning och utveckling, kan genomföras utan allför kännbara påfrestningar.
Nästa fråga är att rangordna följande delområden: a) elproduktion,
b)  transporter, c) jordbruk och d) påverka andra länder, för klimatpolitiska åtgärder. Johan Hultberg är medveten om om att svensk elproduktion är praktiskt taget fossilfri, så han sätter pkt d sist. I första hand kommer därför att förmå de stora kolförbrukarländerna att reducera fossileldningen, och i andra hand påverka vårt eget transportsystem, både så att vi kör bränslesnålare bilar och får en större  andel kollektivtransporter.
Jag frågar Johan Hultberg om hur stort hans förtroende för IPCC är, och om det har ändrats sedan den senaste huvudrapporten publicerades.  Generellt säger han sig lita på IPCC, som har en styrka i att arbeta fristående med många forskare från nästan alla länder. Jag preciserar då med att undra om han är medveten om någon kritik  mot IPCC just som organisation. Jo, han har hört att enstaka detaljer har kritiserats, och när jag fyller i ”gates”, så instämmer han. Det väsentliga svårigheten är dock att avgöra giltigheten av de prognoser som man givit, och i det avseendet finns olika uppfattningar. Jag biter mig i tungan för att detta skall bli ett fortsatt samtal och inte övergå i en debatt. Emellertid har jag i efterhand gjort botgöring för min tystnad, genom att sända honom Donna Laframboises ”The Delinquent Teenager”.
Den uppgift, som Johan Hultberg klarar klart “sämre” än jag väntat, är att räkna upp de svensika riksdagledamöter, som är kritiska eller tveksamma till den förda klimapolitiken. Han kan inte namnge någon. När jag nämner Ericsson I Ubbhult och Ingemar Vänerlöv, som vi på SI hört av och/eller träffat just i den rollen, så är han fortfarande frågande.  Man kan undra om detta är en slump, eller om det är så att en AGW-kritisk riksdagsman har lättare att vädra sin kritik inför allmänheten än inför sina kollegor? Är det så lågt i tak i detta stora riksdagshus?
Det visar sig också att han inte kan nämna någon svensk eller europeisk AGW-kritiker. Vi är alltså många på AGW-motståndssidan som som inte lyckats sköta vår personreklam.
På frågan varifrån han i första hand hämtar sin klimatinformation nämner han populärvetenskapliga artiklar. Han håller inte med min förmodan om att det är myndighetsrapporter och svenska media som är ansvariga för den största volymen. Bloggar och hemsidor, inklusive TCS, kan inspirera till diskussion och debattinlägg.  Jag frågar också om hur viktig klimatfrågan var under Riomötet för en tid sedan. Han deltog inte i detta, men har likväl intrycket att den var väsentlig. När jag påpekar att klimatet nämnes först i §190  på sid 33 i det 49-sidiga slutdokumentet, så svarar han att det var ett gigantiskt stort möte med alla gröna frågor inträngda inom en trång ram.
Inspirerad av TCS-enkäten inför Almedalen testar jag också Johan Hultberg på några faktafrågor. Han säger att den globala medeltemperaturen stigit 0.9 oC sedan 1900, och anser att det finns ett samband mellan minskningen av ismängderna kring Arktis och Antarktis (sic!). Han förklarar att det delvis beror på albedoreduceringen när is ersätts av vatten. När det gäller förekomsten av extremväder är han klar över att kopplingen är osäker. När jag frågar om vilken växthusgas som är den viktigaste för jordens klimat tvekar han ….”koldioxid är det vi släpper ut mest av, men den är ju svag  …vill inte svara på rak arm..”
På den sista frågan om vilket år som varit varmast i Sverige sedan 1860 svarar Johan Hultberg imponerande korrekt: “Var det inte någon gång i början på 30-talet?” .
Åsiktsmässigt kan man säga att Johan Hultberg placerat sig som väntat i det klimatpolitiska mittfältet, men med överraskande dålig kontroll på vilka som har annan uppfattning. På kunskapfrågorna svarade han bättre än den allmänhet som vi pejlat med hjälp av Demoskop.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Simon

  Jag har sagt det förr. Ni måste byta namn på sidan. Skulle en politiker gå till sina kollegor och säga. Jo ni kanske måste omvärdera er syn på klimatfrågan lite, ni ska gå in på den här sidan som heter ”The Climate Scam” och läsa där. ”Shit han har läst en massa konspirationsteorier på någon suspekt sida” tänker dom nog och slår öronen om sig. Mycket bättre om sidan hette något som inte låter som en budgetsida som någon konspirationsteoretiker gjorde när han gick på högstadiet. Krävs ett proffsigt på sidan namn för att kunna nämna utan att låta galen.

 2. Olaus

  Klimatmötet i Doha, Qatar närmar sig. Det äger rum 26 nov-7 dec. Dessutom har IPCC valt just det land som toppar listan över länder som släpper ut mest växthusgaser.
  Energy Tribune presenterar läget inför konferensen.
  ”Flogging a dead horse” är ett uttryck jag kommer att minnas.
  http://www.energytribune.com/articles.cfm/11775/Kyoto-The-Last-Rites
   

 3. S. Andersson

  Simon: Jag tror att du har rätt. Bloggen borde heta ”Folkhemmets Klimatbildningsforum” eller ”Astrid Lindgrens Snälla Klimatsida” eller liknande!
   
  The Climate Scam är lite för mycket Bruce Willis s a s.

 4. Christopher E

  Hultberg ger ett ärligt och intelligent intryck i sina svar, men tycks vara rejält påverkad av rätt ensidig information. Han har ändå en hel del klart för sig som jag är övertygad om många av hans kollegor inte inser.
  I övrigt, med all respekt för denna blogg och skribenterna, jag skriver under på Simon #1. Namnet ligger inte bra i munnen av flera skäl hur mycket bluffande det än är i klimatsvängen. Ett namnbyte skulle bredda publiken väsentligt.  

 5. John Silver

  Simon #1
  Ordet ”proffsigt” är inte proffsigt.
  Om någonting låter galet så är det ”klimatansvarig”.
  Det tyder på paranoid megalomani och bör behandlas med lämplig psykopharmaka eller elchocker (från vind-el).

 6. John Silver

  http://www.pussochklimat.se

 7. Staffan

  Ett bolag som fått ”$150 million” för att göra batterier åt Chevy Volt, har ännu, två år senare, inte fått fram ett enda.  (Inte heller åt Ford’s elbil Focus.)  Och nu drar man ner, förstås:  Tre-veckors arbete i månaden, till att börja med.
  Tanken var att man skulle göra 15,000 batterier om året, och ge arbete åt hundratals.  Men idag är det bara 200 anställda i fabriken i Michigan.  Och batterierna för Volt har gjorts i Sydkorea.
  $150 miljoner fick man från Dept of Energy.  Och man slapp lokala skatter:  ”$50 million” i fastighetsskatt, och ”$2.5 million” om året i företagsskatt.
  ”Ni visar hur tillverkningsarbeten kommer tillbaka här i USA”, sade Obama när det hela invigdes.
  http://www.foxnews.com/us/2012/10/08/lg-plant-that-got-150m-to-make-volt-batteries-in-michigan-puts-workers-on/

 8. Labbibia

  Stort tack C-G Ribbing.
  Johan Hultberg verkar ju vara förhållandevis väl insatt trots allt. Det vore ju skräp annars förstås, med tanke på hans ”titel”.
  Olaus # 2
  Qatar….ja, man vill väl inte riskera att behöva råka ut för minusgrader och snöstorm, kantänka? 😉
  OT.
  Läste på text-TV i går att Maldivernas förre president (ni vet, han som höll sina möten under vattenytan) är gripen pg a maktmissruk. Han hade tydligen låtit gripa någon obekväm domare under sin regeringstid, vilket småningom ledde till att han avsattes. Och nu är han arresterad……Ett tecken i skyn?
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/maldives/9593412/Former-Maldives-president-arrested.html#

 9. Labbibia

  OT
  Ett stort antal Greenpeas-aktivister ska tydligen ha tagit sig in på två svenska kärnkraftverk!
  Lås in de här stollarna, de är direkt samhällsfarliga!
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15576152.ab

 10. JonasB1

  Labbibia,
  Om det leder till bättre säkerhet vid kärnkrafteverken var det väl en synnerligen  samhällsnyttig demonstration.

 11. Lasse

  Korrektion? Fjärde stycket: d först! eller a sist!
  Vad som kanske är dolt är att vi konsumenter i Sverige har högst kostnad för CO2 utsläpp.  Det är väl som med invandringen , vi driver en extrem politik och hoppas att vi får beröm för det!

 12. Labbibia

  Jonas B1
  Om det leder till en terrorattack inom den närmaste framtiden, så var den direkt samhällsfarlig.
  Problemet är ju att de visar upp problemet för hela världen. De är inte intresserade av säkerheten, för isåfall hade de kunnat göra sin demonstration utan att kontakta media.  De vill verkligen att kärnkraften ska stängas ner. Och vad det skulle innebära för samhället finns det väl ingen större tvekan om? Ett 50%-igt bortfall av elenergin när vi går mot den kalla årstiden…..

 13. Lasse

  #11 Tillägg: Fast Norges regering vill bli än bättre på CO2 skatter:
  http://www.upstreamonline.com/live/article1267355.ece

 14. Ingemar Nordin

  Tack C-G,

  Alltid intressant att höra hur en svensk politiker tänker (bortom de vanliga flosklerna). Men den där uppenbara okunskapen om att det pågår både en vetenskaplig och politisk debatt i omvärlden är ju lite oroande. Har dom inte internet i riksdagshuset?

 15. Ann L-H

  C-G Ribbing – vilken bra idé att intervjua våra klimatansvariga politiker om deras insikt i den fråga de ska bevaka.
  När det gäller namnet på bloggen tänker jag på en bok av den nyligen bortgångne B. Hubendick som skrev ”Läsebok för politiker och alla andra”. Förslag något i stil med: Klimatbloggen för politiker, journalister och alla andra …  

 16. Thomas

  Labbibia #12 Om terroristerna inte på egen hand kan komma på hur man klättrar över ett stängsel tror jag inte vi har så mycket att oroa oss för.
   
  Det hela är lite löjligt. Det är klart att kärnkraftsindustrin kan sätta upp automatiska vapensystem som skjuter ned alla som försöker ta sig över stängslet, men vill vi verkligen det? Vad man kan se av artikeln i Aftonbladet har de inte tagit sig in i något känsligt område. Det är en ren mediaploj.
   
  Däremot  har det förekommit mer pinsamma incidenter med fredsaktivister som angriper flygplan och ubåtar på områden det faktiskt inte skall vara möjligt för utomstående att ta sig till, för att inte tala om det famösa test då en amerikansk styrka lyckades kapa en atomubåt. 

 17. PT

  #1 Simon
  Håller med om att namnet på denna blogg inte är helt bra
  För att kunna behålla förkortningen TCS kan man döpa om till The Climate Sense

 18. Mikael

  Jag tycker namnet The Climate Scam är mycket bra. Det är lite provocerande. En ”in your face” attitude. Om man ska ta ett svenskare namn så skulle den kunna heta Sanningsbloggen, där sanningen och fakta om Jorden och livet på denna presenteras till skillnad ifrån alla sagor som presenteras i vanliga medier.

 19. Labbibia

  Thomas # 16
  Sådana människor kan säkert klara av att  klättra över ett staket, Thomas. Det är inte poängen. Poängen är att man visar inför hela världen att säkerheten inte är vad den borde. Information sprids med ljusets hastighet nuförtiden, som du ju mycket väl känner till.
  För övrigt är det för mig en gåta att ex SÄPO eller annan polisiär myndighet inte känner till sådana här auktioner i förväg och kan stoppa dem. Hur svårt kan det vara att infiltrera organisationer som Greenpeas? Inte särskilt misstänker jag.

 20. Lasse

  Kanske är de inspirerade av gårdagens TV program:
  ”Kunskapsdokumentär: Din guide till revolution”
  En fredsaktivist,Gene Sharp, som i ett program från 2011 berömde sig om att ha inspirerat till fredliga revolutioner i Ukraina, Serbien, Egypten och Syrien.
  Syrien hade nog klippts bort av IPCC 😉
  Farliga krafter släpps loss när diktaturer faller eller när kärnkraftverk occuperas! Nya diktaturer eller polisstater uppkommer lätt.

 21. wilgon

  Labbiba #19
  FRA kände säkert till auktionen, men de är förhindrade att informera SÄPO och och polis. Det är möjligt att en lagändring är på väg.

 22. JonasB1

  Om ”säkerheten inte är vad den borde”, borde man inte höja säkerheten till vad den borde vara?

 23. Labbibia

  wilgon # 21
  Så om FRA hade upptäckt ett hot mot ett kärnkraftverk från annat håll, exempelvis en känd terrororganisation, så hade de inte fått kontakta SÄPO? Är det vad du säger? Då kan man ju undra vad vi ska ha FRA till?

 24. Labbibia

  Jonas B1# 22
  Naturligtvis. Men våra politiker verkar ju leva i någon slags sagovärld där ingenting ont existerar.
  Det är väl ändå , om något, deras förbannade skyldighet att se till så att det finns fullgott skydd vid för samhället vitala anläggningar.
  Vem ska annars ansvara för den biten?
   

 25. wilgon

  Labbiba #23
  Jag tror det är från och med nästa år lagen träder i kraft, men jag är inte  helt säker.
   
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fra-lagen-i-vagen-for-jakten-pa-terrorister_6693110.svd
  http://rod.se/s%C3%A4po-ska-f%C3%A5-anlita-fra

 26. Holmfrid

  Att förvänta sig att politiker skall ha annat än ytliga kunskaper i vetenskapliga frågor är orealistiskt.  Genom utskotten får dom del av statsmaktens expertutredningar.  Utöver detta förekommer naturligtvis lobby-verksamhet från organisationer med stor plånbok.

 27. Dividendum

  Trots alla utvecklingshindrande politiker som tror de är förvaltare av jorden till efterkommande generationer vill jag bara peka på följande:
  http://www.ted.com/talks/peter_diamandis_abundance_is_our_future.html
  och ett annat panelsamtal med Michiu Kaku och Peter Diamandis och två andra i panelen som finns på Youtube och heter,
  Are We Ready For the Coming ’Age of Abundance?
  Peter Diamandis har även skrivit en bok tillsammans Steven Kotler som heter, Abundance – The Future Is Better Than You Think.
  Det är såna här föreläsningar vi medborgare borde skicka våra politiker på. Sånt här tänk och idéskapande sker trots existensen av politiker och lobbygruppers alla domedagsprofetior.
  Tänk vad som skulle hända om vi kunde se till att den välmenande men smått naiva, trevande, tvekande och inkompetenta FÖRSIKTIGHETSPRINCIPENS motto kunde raderas från alla politiska godhetsapostlar.
  Jag tycker att det här eskalerande tjatet i media om ”resursers knapphet” som skall sparas till efterkommande generationer från kultureliten och deras politiska uppbackare måste få sig en ordentlig kroppstackling mot sargen så att röstunderlaget och mediakonsumenterna vaknar upp ur sin mediala och intellektuella tugga-och-svälj-slummer och får lite konversatorisk och intellektuellt näringsrikare föda för att kunna svara upp mot det rådande resurs-, natur-, och miljömörkret som breder ut sig som en kvävande våt filt över allt och alla.
  Det är enbart okunnighet om sakernas tillstånd som gör att folk har svårt att fatta konceptet ÖVERFLÖD. Mer utbildning åt folket, precis som Michiu Kaku, säger.

 28. OR

  #1, #15, #17
  Håller med. varför inte: The Climate Sense, Klimatbloggen för politiker, journalister och alla andra
  Man undrar ju också i vilket läge en klimatansvarig kan tänka sig att stå till svars för sitt ansvar och för vad, men egentligen heter det kanske talesperson i klimatfrågor.
  Fortsätt gärna med en intervju av någon klimatsamordnare.        

 29. Thomas

  Labbibia #19 Hur ”borde” säkerheten vara då för att man skall kunna hindra folk från att klättra över ett stängsel? Vad du propagerar för är ”security by obscurity”, att om man bara inte talar om säkerhetsproblem är de inget problem, och det är en metod som är direkt livsfarlig eftersom problemen då tenderar aldrig åtgärdas.
   
  I den mån SÄPO infiltrerar organisationer som Greenpeace lär de vara väldigt försiktiga med att avslöja det, dels för att inte röja sin källa och dels för att det skulle bli ett jäkla rabalder eftersom SÄPO inte har som jobb att infiltrera den typen av grupper. Sådant överlåter vi åt amerikanarna där FBI infiltrerar samhällskritiska grupper och gärna gör sitt bästa för att övertyga dem om att ta till militanta aktioner också för att få en ursäkt att gripa dem.

 30. Björn

  Ja, det är vad vi behöver mer av, journalistiska reportage, som detta av Ribbing. Hur tycker och tänker andra i klimatfrågan? Eller hur har den intervjuade kommit fram till sitt ställningstagande? Speciellt är det viktigt att veta hur politiker och ledare tänker i denna fråga, eftersom de är med och beslutar om medlen till olika åtgärder. Är deras åsikter hämtade från idealistiska lobbyister? Vilka kan sägas vara pragmatiker, alltså de som ser tankar omsatta i verkligheten, leder till praktiska, realistiska och ekonomiskt försvarbara konsekvenser?

 31. Michael

  Man kan se politikens främsta syfte såsom varande att skaffa mandat för att genomföra sitt partiprogram. Man kan också se politikens främsta syfte att skaffa makt och då anpassar man partiprogrammet för detta.
  Jag tror mer på det senare än det förra. Därför ser jag klimatfrågans politiska dimension främst som ett verktyg att anpassa retoriken för att optimera just möjligheterna till att bibehålla eller skaffa makten. Observera till exempel den stora skillnaden mellan Svensk politisk retorik och vad som faktiskt görs. Att spendera några miljarder på sol och vindkraft är väsensskilt från att faktiskt ställa om hela samhället till s.k. ”förnybar” energiproduktion (ack vilken politisk floskel). Denna omställning kommer aldrig att ske så länge vi har en demokrati i Sverige eftersom den drastiskt skulle påverka levnadsvillkoren för Svensken i gemen på ett sådant sätt att den regering som försöker genomföra det skulle bli avsatt redan i nästa val.
  Att i detta perspektiv en politiker skulle skaffa sig något annat än allmän kunskap i klimatfrågan, för att kunna ta sig igenom en politisk debatt, är naturligtvis ett slöseri med tid och resurser. Moderaterna, lika lite som Socialdemokraterna har någon verkligt intresse av att ställa om samhället till någon utopiskt miljöpartistisk dröm, de skulle nämligen förlora makten då. I alla fall så länge som vi har en demokrati i Sverige.
  Klimatfrågan är på god väg att bli lika död som frågan om skogsdöden. När intresset falnat tillräckligt kommer det, t.o.m. bland Svenska journalister, bli tillåtet att ifrågasätta speciellt CAGW men även AGW utan att riskera kollegial utfrysning eller så sopar man allt under mattan. Vad det blir mediemässigt är nog mest en fråga om vad som säljer bäst men visst skulle det vara roligt med att se de främsta CAGW-kramarna få förklara sig inför en verkligt granskande reporter.
   

 32. Slabadang

  Låt militära förband vakta kärnkraftverken!
   
  Minera området runt dem. Med sju meter höga elstängsel ett hundratal meter utanför som yttre gräns. Innanför stängslet kan vi utfärda att svenska krigslagar gäller och VAKT B i krig gäller runt skyddsobjekten. Sen kan de hälsa Greenpeace hjärtlligt välkomna på oanmält besök. Greenpeace har rätt säkerheten måste stärkas mot alla de fanatiker som växer i antal. Det kanske inte alltid ”aktioner” får de effekter man önskar sig?

 33. S. Andersson

  Slabadang #32: Då kommer de att anklaga kärnkraften för att vara odemokratisk och intransparent.

 34. Arne

  Jag håller faktiskt med Thomas i detta. Självklart ska man inte kunna ta sig in hur som helst, men vi befinner oss ju ändå inte i krig med någon här på hemmaplan. Vill man attackera eller ta sig in på något ställe så kommer man bara att rusta sig för vad man möter, så om vi har vakter som skjuter skarpt vid minsta överträdelse så lär aktivister att vidta steg för detta.
  För övrigt så finns det inget som heter Vakt B längre. Det avskaffades för snart tjugo år sedan…

 35. Thomas

  S Adnerson #33 De kommer dessutom ha rätt. Om vi måste göra undantag för alla normala rättsprinciper och införa lokal militärstat för att kunna ha kärnkraft är den inte värd priset.

 36. Tomas O

  Håller med om att man bör fundera över att byta namn. Kanske något så enkelt som klimatet.se?

 37. Peter F

  http://www.youtube.com/watch?v=os6rbOWNGho
  http://www.youtube.com/watch?v=ZMSlC3t68H0
  http://www.youtube.com/watch?v=LRlEguQhjgM
  Har dom humor ? GParna såg lite ansträngda ut.

 38. Lasse

  #35
  Nej det finns ingen anledning att behålla den alls , i alla fall inte om man är helt säker på att CO2 är oskadligt;-)

 39. Christopher E

  Vi behöver nog inte bättre skydd runt kärnkraftverken. Däremot bli lite tuffare mot hobbyterrorister.
  Om kärnkraften är så farlig som Greenpeace säger är de ju själva en stor säkerhetsrisk. Låt dem betala miljoner i skadestånd för onödig polisinsats mm, släng dem sedan fängelse på lång tid och släng nyckeln.
  De som inte accepterar demokratiska principer (dvs utför utomparlamentariska illegala aktioner) ska nog inte heller gnälla över undantag för normala rättsprinciper…    

 40. bom

  #39
  Första åtgär borde vara att ta bort alla statsbidrag för GP. Andra åtgärd lagföra förövare-planerar-chefer med straffskalans högsta straff. Tredje åtgärden skärpa säkerheten för framtiden.

 41. Bim

  Jag tycker att alla medlemmar i Geenpeace skall förses med fotboja. 😀
   

 42. Håkan Bergman

  bom #40
  Självklart ska sånt här beivras, men man bör akta sig för att skapa martyrer. GP har haft kampanj mot vår kärnkraft i ett par veckor nu, vad har dom uppnått? Nada, folk har tröttnat på dom helt enkelt, inte ens polarna i medierna engagerar sig särskilt mycket, en skumning av medierna visar att vinden för kläder och skor, att nån har ätit ihjäl sig på kackkerlackkor eller att Angela Merkel verkar vara i avsaknad av omdöme väger tyngre. GP ni är enbart tråkiga, gå och dränk er!

 43. Lennart Back

  Jag sympatiserar med de som förordar namnbyte. Jag har sett folk reagera surt på det nuvarande namnet. The Climate Sence är Ok – eller kanske The Common Sence i all enkelhet.

 44. Jag har svårt att tro att diverse kommentarer här som förespråkar drakoniska åtgärde
  mot Greenpeaceanhängare är allvarligt menade.
  Jag känner absolut ingen sympati för denna organisation, men givetvis skall även dessa
  åtnjuta åsikts- och föreningsfrihet. När de begår lagbrott skall rimliga straff utmätas. Politisk övertygelse ger inte amnesti för åverkan eller för att t ex hindra båtar att genomföra lagliga transporter.
  Den viktigast åtgärden vore att få media att sluta med sin positiva skildring av GP’s direkta olagligheter. Därefter kan onekligen statsbidrag för eländet ifrågasättas.
  C-G

 45. Olaus Petri

  För att spinna vidare på Tomas O:s förslag på namnbyte: ”Klimatnyanserat.se” alternativt ”klimathotsnyanserat.se”?
   

 46. OlleW

  Apropå namnbyte:
  Ordet ”SCAM” i bloggens namn är kanske inte så väl valt.
  Ger associationer till rättshaverism mm, vilket skrämmer bort många potentiella besökare (politiker mm).
  Tror att ett namnbyte skulle ge ett seriösare intryck
  och göra att många fler hittar hit.
  Syftet är väl att nå så många som möjligt!?
  Föreslår ett namnbyte där det inarbetade ”TCS” kan behållas.
  TheClimate.se eller något annat, kanske?
  Synpunkter?

 47. Pelle L

  Betr. spekulationerna om ett namnbyte på bloggen:
  De flesta förslagen låter urvattnade som mellanmjölk,
  och för mest tankarna till ”Socialstyrelsen rekommenderar…”.
   
  Litet mera sting i namnet behövs! Slabadang var är du?

 48. bom

  #42 Mja nu var det ju inte dödsstraff jag menade (har vi ju bara i krigstid)! Överst i straffskalan betyder ju inte det. Jag tänker på Linus Brohult och hans ådömda 12 månader för brottet ”uppvigling”. Nu slapp han ju sitta ändå p g a sin excellente farfars intervention.
  Din synpunkt ”undvik att skapa martyrer” är klok, men vad vi ser är ju en typisk vänsterlutning av hela systemet. Vi måste sluta tolerera uppviglare och deras hantlangare bara för att revolutionsromantiken som odlades på det röda sextiotalet forfarande lever i själens mörkaste skrymslen hos några idioter i samhällssystemet. En del straffar dock en gud eller någon med det samma. Jag hade en kamrat i min pluton. Han fick så småningom en son som sedan tog sig för att bryta sig in med likasinnade i SAAB Linköping för att gå lös på JAS med slägga. Ola med fru dog i en trafikolycka på E4 när de skulle hälsa på den häktade sonen. Han berövade indirekt sina barn deras farfar och farmor! Det finns inget förmildrande med den här typen av lagbrott. Ändå kommer silkesvantarna fram när straff utmäts! Titta bara på AFA-Asfaltsindianerna-Djurrättsaktivisterna och så Grönpissarna nu. Det måste kosta!

 49. Michael

  Vad avser namnet så är The Climate Scam ett väl inarbetat varumärke som inte bör bytas ut. Att arbeta in ett varumärke tar mycket tid och resurser.
  Den eventuella aversionen mot namnet bör inte överdrivas. Det verkliga aversionen är att TCS bryter mot den inbillade konsensusuppfattningen och det ändrar man inte på genom ett namnbyte.

 50. Försiktigsprincipen har redan tillämpats med CFC under 80-talet,
  men frågan var den Man made?,principen gäller även av koldioxid,
  frågan är hur långt vill man gå med denna tillämpning,2 graders
  målet är en riktning som gäller ännu.
  Förövrigt finns redan lagar för aktivitet som är utgör allmänfara och
  terrorverksamhet.
  ALI.K.

 51. Pelle L

  OT angående https://www.klimatupplysningen.se/2012/10/03/unt-diskussion/
  För er som läste om Bo Pellnäs Krönika om den globala uppvärmningen häromsistens
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/10/03/unt-diskussion/#comment-300396
  kan jag nu meddela att C-G Ribbings genmäle och Pellnäs svar nu finns tillgängligt på UNT’s hemsida:
  http://www.unt.se/ledare/brev-till-ledarsidan-ingen-enighet-om-koldioxidutslapp-1896421.aspx
   
  Själv blir jag förvånad över att tidningen gör en så omfattande redigering av ett läsarbrev.
  Det är inte endast hela meningar och stycken som tas bort (p.g.a platsbrist brukar det ju heta), utan bisatser och förklaringar till argumenten vingklipps.
   
  Läs och döm själva!
   

 52. Steg 1 i ett namnbyte är väl att i så fall använda svenska
  ”Forum för en sansad klimat- och energi-politik” är väl inte ett namn men en beskrivning

 53. bom

  #51
  Den stackars avklädde Pellnäs svar visar att han bara har koncensusköret att stötta upp den neddragna brallan med. I gamla tiders finare familjer gällde vid karriärval för sönerna att ”han är så dum att han kan inte bli präst – då får han bli militär då”!

 54. Lasse

  TCS ”The climate situation”  Utan förutfattade meningar!
  En reaktion på KOLossala överdrifter.

 55. Börje S.

  #39 Christoffer E
  Ovanligt obalanserat inlägg för att komma från dig.
  ”Släng dem i fängelse och käka upp nyckeln…” det låter väldigt sovjetiskt… ja ryskt också om man betänker fängslandet av en lite rebellisk musikgrupp för att de hädade lite i en kyrka.
  Det måste finnas spelrum för ungdomar att söka sin politiska hemvist, från det ena när man inte har allt klart för sig till det andra när man vet lite mer. Man ska väl inte bli totalkörd resten av livet för att man under en period råkade hamna fel?
  Jag ansluter mig till Ribbings #44 som är mer genomtänkt. 

 56. Lars W

  Michael #31, 49
  Instämmer till fullo. Man skall tänka sig för noga innan man ändrar ett inarbetat varumärke. Snarast en fördel att namnet ger ett rebelliskt intryck i kontrast till IPCC:s pk bunker. Klimatskeptisismen är fortfarande i sin lagfas men det ökande antalet besök på TCS visar att det pyr i de djupare leden. Energipolitiken är en viktig hävstång att komma vidare i opinionsbildningen.

 57. Adolf Goreing

  #28, 36, 43, 49, 56
  TCS är inarbetat. ”Climate Sense” kan betyda att man förordar kraftiga CO2-minskningar.
  Mitt förslag är:
  the Climate Scan
  ”Scan” som i genomgång och kontroll.

 58. Christopher E

  Börje #55
  Uttrycka åsikter är OK. Demonstrera lagligt är OK.
  Sabotage och olaga intrång är faktiskt inte OK alls. Och det bör de veta, och andra lära sig genom statuerade exempel.
  Slänga nyckeln, skrev jag, inte äta upp den. Nu ska du inte överdriva 😉
  Men OK då, spola livstiden då… men fängelse kännbart länge ska det vara.  

 59. OlleW

  Pelle L #47
  Väldigt viktigt med ett bättre namn på bloggen för att nå
  större publik.
  ”SCAM” ger mindre bra vibrationer och skrämmer
  bort klimatintresserade.
  ”De flesta förslag… mellanmjölk… socialstyrelsen rekommenderar…”, skriver du.
  Bra skrivet!
  Mycket mera sting i namnet behövs.
  Kom igen!
  Slabadang, var är du?

 60. Nicklash

  Byt inte varumärke!
  The Clilimate Scam är ju vad TCS alltid framfört, och att vika från det temat vore verkligen att kliva undan i debatten… 

 61. Gunnar Strandell

  Slabadang #32
  Jag fiskade i Asphällsfjärden i söndags. Jag gick inte på en mina men väl en sten strax under ytan, phu!
   🙂

 62. Holmfrid

  Inkompetens i säkerhetsteknik.  Outsourca till professionella företag med modern teknik.  Larmzoner utanför och innanför yttre barriär kan utföras med ideér från högsäkerhetsfängelse.

 63. Stickan no1

  Stockholms Initiativets stadgar:
  ”§ 2 Föreningens ändamål
  Föreningen har till ändamål att verka för en rationell klimat-, energi- och miljöpolitik baserad på sund vetenskap och sunt förnuft genom att bidra till informationsspridning i de frågor som engagerar föreningen inom klimat-, energi- och miljöområdet, samt att genom medlemsavgifter och medlemsgåvor bidra till att finansiera verksamheten”
  För mig har alltid TCS varit lika med The Common Sense i sakfrågan.
  Att en del vill och låter sig provocera i trådarna är en helt annan sak.
  SI TCS blir då kortformen av Stockholms Initiativet, The common Sense.
   
   

 64. Bertel

  OT men aftonbladet håller ”stilen”. Åter äter vi fel mat(LCHF) och därmed är det klimatet som får ”stryk”???
  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article15580161.ab

 65. Gunar Strandell

  ”The Climate Sting”
  Som med sund vetenskap och sunt förnuft delar ut nålstick mot överdrifter inom klimatalarmismen.
  http://www.youtube.com/watch?v=fPmruHc4S9Q

 66. Inge

  Det gör mig detsamma om man behåller namnet eller ändrar det, men ska man ändra det så måste bli BRA och inget man får ångra. Vill påminna om Per Welanders vilande blogg ”Moderna myter”. Det är ju neutralt och bra men nu är vi på The Climate Scam.
  Det retar mig att företagen är så flata när det ställs krav på dem. Ta ex. Nordkalk som minst sagt varit i blåsvädeer genom aktionerna i ”Ojnareskogen.” Man har haft myndighetskrav på sig att kontrollera vattenläckor ur berget för att förhindra stora vattenförluster. (Man var 20 meter från en mindre myr t.ex.) Vad gör man: Jo man anlitar en konsult som inte har tid att utföra uppdraget och så rinner det ut i sanden! Ledningen skulle ju ha en spark  i röven, bokstavligt, för att vakna.
  Samma kan jag tycka om kärnkraften. De vet att de har ögonen på sig och en miljöminister som helst av allt skulle vilja stänga kraftverken (kan Tyskland så kan vi) och så håller man så dålig säkerhet. Lever EON och Vattenfall i en sluten skyddad värld där de tror de är odödliga?

 67. Håkan Bergman

  Connie Hedegaard igång igen, patetiskt, finns bara en fråga i EU idag, stålarna:
  http://www.europeanvoice.com/page/european-voice-blogs-dave-keating/3554.aspx?blogitemid=1469

 68. Pelle L

  Inge #66
  ”De vet att de har ögonen på sig och en miljöminister som helst av allt skulle vilja stänga kraftverken (kan Tyskland så kan vi) och så håller man så dålig säkerhet. Lever EON och Vattenfall i en sluten skyddad värld där de tror de är odödliga?”
   
  De kanske har fullt upp med att producera elkraft för att hålla samhället i gång?
   
  De kanske trodde att ”samhället” stod för skyddet mot kriminalitet och terrorism?
   
  De kanske inte såg som sin uppgift att bygga säkerhetsanstalter (inte för att hålla skurkarna inne utan för att hålla dem ute) och upprätta egna privatarméer?
   
  Men nu vet de.
   
  Angreppen kan komma från vilket håll som helst, och från stat/kommun får de inget skydd (annat än mot ont i ryggen om någon skulle behöva lyfta mer än femton kilo).
   
  Så nu är det skottsäkra västar, luftvärnskanoner, elektrifierade stängsel och minering som gäller.
   
  För att de fullföljer sitt uppdrag från samhället, d.v.s. oss alla: Att förse oss med tillräcklig elkraft av hög kvalitet så vi kan köra våra espressobryggare, 3-D TV och datorer.
   
  Det måste kännas tacksamt  🙁
   
   
  PS
  Någon som kan säga något gott som Greenpeace’s aktioner har medfört.
  Förutom för deras kassakistor.

 69. OR

  Pelle L #68
  GP har väl lyckats: Den allmänna rädslan och osäkerheten för kärnkraft har fått ett uppsving utan egentlig anledning. En minister har sagt ”dom” måste lösa det här. OCH SOM GRÄDDE PÅ MOSET HAR DOM FÅTT HALVA KOMMENTARSFÄLTET PÅ DEN HÄR BLOGGEN! Det är ”gott” resultat för GP.
  Den andra halvan, namnfrågan, är också OT, men den tycker jag man kan fortsätta: för mig är det TCS som är varumärket och inom det skulle det gå att göra en ändring, och då tycker jag att The Climate Sence går bättre ihop med genomtänkt klimatpolitik.
     
      

 70. OR

  För den delen också bättre ihop med Lars bilder. Om man tänker på hela sidhuvudet.

 71. Håkan Bergman

  Nja Lena Ek säger så här:
   
  ”- Jag har kallat den ansvariga myndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten samt ägarna Vattenfall och Eon till mig i morgon för att de ska förklara sig, säger hon till TT.”
   
  Stenmark har sagt så här:
   
  ”Hä gå int å förklar för en som int begrip!”

 72. OR
  Jo, GP har ”lyckats” i sin jakt på uppmärksamhet, men det beror
  primärt på att media ställer upp och visar deras perspektiv och bilder,
  – bokstavligt – ty det var uppenbart att det var GP’s egen film Rapport
  visade ikväll.
  Detta utan att ställa en enda kritisk fråga!
  ”Greenpeace Sverigechef” intervjuades som ett statsöverhuvud.
  /C-G

 73. Inge

  Pelle L
  OK Jag kanske tog i, men det gjorde du också. Kärnkraften har dåligt rykte efter bl.a. dammsugaren som glömdes kvar i reaktorinneslutningen.

 74. OR

  #69
  Och det skulle naturligvis stavas Sense, och inte Sence, om man inte redan i sidhuvudet ville antyda hög tolerans för felskrivningar!
  Tänk om kärnkraftverken skulle stänga ner tre veckor,”för översyn av säkerheten”. Då skulle stoppet anses samhällsfarligt, istället för som nu när GP får det till att driften är samhällsfarlig.