Låt kunskapsmörkret skingras – Från Lidingökonferensen till det första Pharoseventet

Högberga Gård
Högberga Gård

Som Lena Krantz skrev igår så hölls klimatkonferensen Faktakonferens om klimatets processer och drivkrafter rum på Högberga GårdLidingö 7-9 oktober. Detta var första gången sedan 2006 (Global Warming – Scientific Controversies in Climate Variability – KTH) som en mer kritiskt orienterad konferens hållits i Sverige.

Då, 2006, blev de klimathotstroende stödtrupperna uppretade som ilskna bin över att ”den enda sanna sanningen” ifrågasattes. Sedan dess har universiteten täppt till luckorna och stänkt ute all form av akademisk debatt om klimatfrågan. En dyster utveckling ur ett frihetsperspektiv.

Denna gång befann sig de arga aktivisterna på annat håll och någon aggressiv internetkampanj har inte heller noterats i eftermälet. Efter att deras älskade Parisöverenskommelse förts i hamn är planetskötareliten så upptagna med att utveckla hybrisplaner med storskalig hållbarhetsanpassning av planeten att de inte ödslar tid på några klimatkonferenser som ifrågasätter deras utgångspunkter. Förföljelsen förs utanför universitetskorridorerna. Istället har den ”onda klimatförnekaren” sjukdomsförklarats som ”egoistisk, intellektuellt trögrörlig, snarast bakåtsträvande, känslomässigt beskuren” vilket gör att några eventuella vetenskapliga argument som strider med ”konsensusbilden” inte behöver bemötas. Propagandamakarna gnuggar sina händer över de nya tillmälen som därmed legitimerats. Expressen fyllde på misstänkliggörandet i gårdagens artikel ”SD-politik styrs dolt av klimatförnekare” där Stockholmsinitiativet beskrivs som ett nav för klimatförnekare som opererar i skuggorna för att påverka SD-politiken. Jag undrar när de ska avslöja min bakgrund i Miljöpartiet. ;). https://www.klimatupplysningen.se/2015/04/16/en-obekvam-resa-del-1/ 

Efter att den ena initiativtagaren till Lidingökonferensen, Fred Goldberg, insjuknat togs arrangemanget över av Tege Tornvall och Sture Åström från Klimatsans, medan Jan-Erik Solheim och Klimarealisterna stod för den norska delen.

Klimatkonferens Nordangård
Jag avslöjar Rockefellers finansiering av klimatfrågan. Kanske vore något för kvällspressen? (foto: Inger Glimmero)

Själv befann jag mig på plats tillsammans med ett åttiotal deltagare (varav Lena, Sten och Per från Klimatupplysningen) och fick även tillfälle att hålla en presentation om mina böcker och de mäktiga intressen som styr över klimatfrågan. Stämningen var mycket god och trivsam i Högberga Gårds vackra lokaler och vi fick värdefull tid till att utbyta kontakter, erfarenheter och stärka banden mellan broderländerna. Det var en vänlig, varm och inbjudande atmosfär med respektfullt bemötande som stod i skarp kontrast till den beskrivning som brukar ges av oss ”kättare”. Tack till arrangörerna för den omsorg som lagts ned för att uppnå detta.

Högberga Gård Kinarummet
Kinarummet på Högberga Gård (foto: Inger Glimmero)

Presentationerna var både intressanta och lärorika även om vi som fanns på plats var väl förtrogna med större delen av det som förmedlades. Stort intryck gjorde Nils-Axel Mörner som var mycket underhållande med sin teatrala ton och sina rappa kommentarer. Han berättade bland annat om Clexit och konferensen ”Climate Change: Science and Geoethics” som hölls av The Independent Committee in Geoethics  i London i september. Mer utförliga referat från Lidingökonferensen finns på Frihetsportalen och Lenas inlägg från igår. Dessutom fanns Cool.tv och Stockholmskanalen TV Sydväst på plats och filmade. Föredragen har nu börjat läggas ut och förhoppningsvis kommer även de filmade intervjuer som gjordes publiceras.

Klimatkonferens Mörner
Nils-Axel Mörner (foto: Inger Glimmero)

En observation är dock att det till största delar blir en sluten händelse där informationen delas av en begränsad skara invigda. Som vanligt var jag bland de yngsta i en manligt pensionärsdominerad församling. Under slutdiskussionen framfördes därför frågan om hur kunskaperna kan kommuniceras till en bredare och yngre publik, samt hur en ny generation kritiskt orienterade forskare kan ges utrymme. Återväxten är marginell och ytterst få forskare avviker från ”partilinjen” under yrkeskarriären. Att det gjordes videoupptagningar var förstås en framgång men filmade föredrag tilltalar och når ändå väldigt få. Det behövs enklare och snärtigare berättelser för att nå den yngre youtube-publiken.

Dessutom behöver frågan diskuteras i en bredare kontext där klimatvetenskapen inte tjänar som huvudfokus. Att peka på de logiska kullerbyttorna i ”den enda sanna sanningen” har inte varit framgångsrikt utan har istället lockat fram hierarkiska bestraffningsmetoder och aggressiva Ad Hominemangrepp. Klimatet är snarare ett av de mest tydliga exemplen på hur all normal debatt har åsidosatts och hur yttrandefriheten och åsiktsfriheten har beskurits på våra universitet och i media.

Det som behöver göras är att belysa hotet mot vår frihet och det öppna demokratiska samhället. Vi behöver dessutom bygga broar till andra områden där liknande diktatoriska påbud kvävt debatten (hälsa, kost, arkitektur, teknikutveckling, genus etc.). Det gör att vi kan öppna ögonen för ännu fler om oegentligheterna inom klimatområdet. Dessutom finns där påtagligt ofta en gemensam schackspelande aktör som opererar i skuggorna.

För nästan två år sedan drömde jag om en konferens som skulle visa de positiva sidorna av människans skapelsekraft till skillnad mot de ”domedagsbasuner” som idag ljuder.

”Det ska inte handla om svartvita bilder av verkligheten i någon konstruerad höger-vänsterskala och behöver vara ett evenemang som både syns och hörs samt svarar till människors önskan om alternativ till det ”matrix” som vi har tvingats in i. Där ska inte finnas någon bakomliggande ideologisk intressent/finansiär i hydrans tjänst som lägger in ”rätt” koordinater. Istället bör det vara något så extremt unikt som ett äkta gräsrotsinitiativ.” (Från: Jag har en dröm…)

Jag hade önskat att denna skulle hållas innan Parismötet. Detta var inte möjligt att genomföra inom tidsramarna men det planterades fröer som nu börjat gro. Lidingökonferensen utgjorde ett ljus i mörkret som delvis uppfyllde denna dröm. Det var inspirerande att ta del av. Det visade att det går att genomföra evenemang av detta slag om vi verkligen vill, och samarbetar med varandra.

Som jag nämnt tidigare har vi tidigare i år startat stiftelsen Pharos för att möjliggöra evenemang av detta slag och hoppas även tilltala en bredare publik genom användande av olika media. Som utbildad kultur- och medieproducent har jag tränats i att föra ut vetenskap på ett mer populärt tilltalande sätt. Vi ska nu samla in medel för att för att på allvar tända kunskapsljuset, främja den fria debatten och göra vårt bästa för att avslöja manipulatörernas falska spel.

Jag fick efter konferensen frågan om det inte blir för många olika organisationer som arbetar med klimatfrågan ur ett kritiskt perspektiv. Stockholmsinitiativet, Klimatsans och Pharos arbetar dock inom olika områden och gentemot delvis olika publiker. Vi kompletterar och berikar varandra snarare än att utgöra konkurrenter. Pharos har dessutom en bredare profil och klimatet är bara ett av de områden som vi ska belysa framöver. Vi kommer även bedriva egen forskning.

300px-Måseskär_lyser
Fyren på Måseskär

Då vi nu äntligen har fått de verktyg som gör att vi kan skrida till handling planeras nu vårt första upplysande event/konferens där fyren ska tändas och skingra kunskapsmörkret. Jag kommer att gå ut med mer detaljerad information och inbjudningar om detta inom en snar framtid. Samtidigt så översätts Rockefeller – Controlling the Game till engelska och vi hoppas att den ska finnas tillgänglig i tryckt form till vårt första event.


 

Stöd vårt arbete med Stiftelsen Pharos:

Plusgiro: 814120-2

Swish: 1232919397

Mail: info@stiftelsen-pharos.org

Hemsida: www.stiftelsen-pharos.org

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LBt

  Intressant att notera är att konferensen valt att uppmärksamma de utmaningar en omställning mot ett hållbart samhälle betyder.

  Konferensen presenterade naturligtvis ingen alternativ förklaring till de senaste 150 årens globala temperaturuppgång, våra utsläpp av växthusgasen CO2 är fortfarande vad som gäller.

  Det inledande stycket ovan är faktiskt en ganska god sammanfattning, världens alla länder går nu vidare för att om möjligt få grepp om den påverkan vår fossila energiproduktion innebär. Alla efter egen förmåga parat med fortlöpande överordnad generationsöverskridande övervakning så att fokus bibehålls mot hållbarhet i såväl det korta som det långa perspektivet.

 2. Sören G

  #1
  Vad har du för förklaring till alla tidigare temperaturuppgångar (och temperaturnergångar) sedan senaste istiden. T.ex. den kraftiga temperaturuppgång mellan 1690-1730 då temperaturen ökade nästan 2 grader C?

 3. Lasse

  Ex-pressen ser oss här på klimatinitiativet-och då främst skribenterna-som förvillare.
  Samtidigt tillåts Pär Holmgren hota med 2 m höjning i Malmö redan 2050 i SVD.
  Då vet jag värdet av denna sida!
  LBt hur känns det att vara en av oss förvillare?
  Samt hur väl känner du till den lilla istiden och den väderrelaterade svältkatastrof som för 150 år sen drabbade Norden?

 4. Sören G

  #3
  Bra. Ex-pressen d.v.s dåvarande press, snart ingen som läser längre.

 5. Jan Norlin

  # Låt kunskapsmönstret skingras
  Den gröna ideologin i våra media får allt mer propagandistiska övertoner med överdrifter och lögner kanske pga att allt fler ifrågasätter huruvida klimathotet är reellt. Vänsterliberala journalister, forskare och opinionsbildare försöker med aggressiv retorik tysta och förminska sina meningsmotståndare. Politikern John Kerry vill sätta klimathotsförnekare i fängelse eller utesluta dem från offentliga tjänster om de inte bekänner sig till klimatkyrkan.
  Det hade varit intressant om ”forskaren” Jylhä försökt beskriva personligheten hos fuskande och trixande klimatforskare (Climategate Köpenhamn; Wikipedia). Hennes diagnos hade sannolikt blivit socio-eller psykopatologisk personlighet eller kanske hade hon skapat den nya diagnosen klimatopat som kännetecknas av svag forskningsmoral och etik, bristande förmåga till källkritik, oförmåga att hantera verkligheten, stark ideologisk rödgrön grupptillhörighet och auktoritetsberoende samt narcisstiska böjelser.

  Psykolog

 6. Ann lh

  LBt ”Alla efter sin förmåga”, skriver du. Kina som redan leder utsläppsligan, har lovat och skrivit under på att ha ambitionen att dubblera sin energianvändning, främst kol, till c:a 2030. Därefter ungefär som Orsa kompani lovar de ingenting bestämt.
  Indien för sin del kommer snart efter och räknar med att tredubbla energiproduktionen, även här ligger kol bra till.
  Det kan man kalla omställning på hög nivå!

 7. Ann lh

  Jacob,
  bra att Du var med på konferensen och tack för glimten därifrån.
  Ser framemot nästa konferens dvs den i ljuset av Måseskär. Förr hörde vi ”Måseskärs tjur” när det drog ihop sig till dimma och oväder. Då gick tankarna till alla faror som sjöfolket utsattes för. Nu är den tyst, vi saknar den men den har nu fått en värdig efterträdare som, symbol för Pharos, som upplyser om andra faror, nu i större skala – att friheten och demokratin är hotade.

 8. Thomas P

  Sören #2 ”T.ex. den kraftiga temperaturuppgång mellan 1690-1730 då temperaturen ökade nästan 2 grader C?”

  Du kanske borde förklara det påståendet lite bättre. Det rör sig uppenbarligen inte om global temperatur så vad är det du avser?

 9. Sören G

  #8 Thomas P
  Logbok från när slussarna i Lilla Edet öppnade och stängde för säsongen. Liksom motsvarande för isläggning respektive islossning i Torne älv vid samma tid d.v.s. slutet av 1600-talet början av 1700-talet.
  Men finns också motsvarande från andra delar av världen.

 10. Olav Gjelten

  ”Låt kunskapsmörkret skingras”.
  Inom klimat-”vetenskapen” i Sverige betecknas upplysta som naziinspirerade förnekare som skall marginaliseras och bespottas.

 11. Lasse

  #8 Thomas P
  Du låter som din namne- tvivlande?
  https://global.britannica.com/science/medieval-warm-period

 12. Thomas P

  Sören #9 Det var alltså som jag misstänkte en helt lokal temperatur, och sådana är inte relevanta i sammanhanget utan kan bero på lite vad som helst.

  Lasse #11 Vad var din poäng med den där länken? Som den konstaterar är MWP ett mycket kontroversiellt fenomen och vi går utanför området kring Nordatlanten.

 13. Sören G

  #12 Thomas P
  Det finns andra rapporter från andra delar av världen också om Lilla Istiden.

 14. Daniel Wiklund

  Det är inte relevant säger Thomas P. Överdomaren har talat. Att du bara orkar, var får du denna kraft ifrån, att hela tiden med von oben attityd ifrågasätta. Kanske från ovan.

 15. Lasse

  #12
  Du missade din fråga i #8
  1690-1730-vad hände?
  Tydligen blev det varmt efter en tydlig köldperiod.
  Påverkades mer än England och Sverige?
  Vad som helst- har du nån favoritförklaring?

 16. Thomas P

  Sören #13 Om du körsbarsplockar tillräckligt, men det finns inget som tyder på någon global temperaturändring på några 2 grader mellan 1690 och 1730. Det var denna enorma temperaturändring du drog fram så det är den du får försvara inte någon mer allmän liten istid.

 17. Ingemar Nordin

  Konferens om ”klimatförnekare” vid LiU.

  https://liu.se/liu-nytt/arkiv/mn/1.699960?l=sv

  Jag är inte inbjuden.

  Jag har skrivit om en av deras uppsatser här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/10/06/genusifieringen-av-klimatdebatten/

  samt ett flertal gånger inbjudit dem till diskussion på denna blogg eller annorstädes om oss som är klimathotsskeptiker. Inget svar. Konferensen verkar endast vara öppen för troende.

 18. Ingemar Nordin

  Hittade ännu en nyhet på LiU-webben:

  https://openmodelica.org/events/othermeetings/seminarium-av-johan-ehrenberg

  Det är Johan Ehrenberg som skall ”föreläsa” på universitetet inför starten av sin senaste solpark.

  Han kommer säkert att plocka hem en nätt summa från skattebetalarna på sin solpark. Redan idag har han ju som affärsidé att leva på mediastöd för alla sina lokala varianter av tidskriften ETC.

 19. Sören G

  16 Thomas P
  Lilla Istiden var den kallaste perioden under de senaste 8000 åren. Det är ganska känt att temperaturändringarna är större närmare polerna, medan temperaturen i tropikerna är ganska jämn under både istider och mellanistider. Jag har aldrig sagt att 2 C var den globala temperaturändringen, men när den var så stor här så så är det mycket rimligt att den globala medeltemperaturen också åkte upp resp. ner en del.

 20. Thomas P

  Sören #19 Ta och titta på den här kurvan jag gillar att länka till:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Temperature_record_of_the_past_1000_years#/media/File:2000_Year_Temperature_Comparison.png
  Det är så stor variation mellan olika rekonstruktioner att det är meningslöst att försöka dra några större slutsatser av korta perioder. Du påstår att det var kallaste perioden under 8000 år. Ja, kanske, enligt någon rekonstruktion, men inte enligt andra, och det var definitivt inte någon dramatisk global uppvärmning under just de decennier du tog upp.

  Jag tänker inte göra något försök att analysera varför det vart varmare just i Sverige dessa decennier, men lokala förändringar kan handla om ändrade vindmönster eller havsströmmar som bara flyttar värme mellan olika områden utan att påverka global temperatur nämnvärt. Faktum kvarstår att det du skrev i #2 var missledande eftersom du inte sa något om att det bara var en lokal temperatur du talade om.

 21. Sören G

  #Thomas P
  Du har möjligtvis inte sett 1600-tals-målningarna där man ser marknaderna på Themsens is respektive skridskoåkarna på kanalerna i Holland?

 22. Daniel Wiklund

  Skäms på dig Sören G, du har misslett Thomas P.

 23. Guy

  Daniel W # 22

  Thomas missleder sej själv. ”….. men lokala förändringar kan handla om ändrade vindmönster eller havsströmmar som bara flyttar värme mellan olika områden utan att påverka global temperatur nämnvärt.

  Vore kul att se grund för detta lösa påstående. Samtidigt har han mage att påstå att vad andra påstår är helt fel samt att han fordrar källor och bevis. Själv tillhandahåller han ingendera.

 24. LBt

  Faktiskt pinsamt att se dessa ständigt återkommande lokala och regionala hänvisningar för att försöka få till något som liknar okända spöken, den enda förklaring ni har att erbjuda och som skall föreställa ett väl underbyggt alternativ till vad en forskarvärld är överens om. Vad är det för en plaskdamm ni kryper runt i?

  Men världen går vidare och lämnar några efter sig.

 25. Lasse

  #24 LBt
  -Ogillar du en öppen diskussion för att få lite klarhet i den av IPCC förutspådda temperaturstegringen som är angiven med stor säkerhet till ett stort intervall!
  -Är det ointressant att visa på orsaker som kanske krymper osäkerheten!
  -Är klimatfrågan en fråga för sociologer!
  Då är du välkommen till Linköping på konferens! (#17)

 26. Thomas P

  Söern #21 ”Du har möjligtvis inte sett 1600-tals-målningarna där man ser marknaderna på Themsens is respektive skridskoåkarna på kanalerna i Holland?”

  Du verkar flyta runt och nu verka vilja tala om LIA i allmänhet snarare än något dramatiskt temperaturhopp just 1690-1730 och håller dig fortfarande till Nordeuropa. Sen skall man ha klart för sig att Themsen frös till rätt sällan: ” From 1400 to the removal of the now-replaced medieval London Bridge in 1835, there were 24 winters in which the Thames was recorded to have frozen over at London; if ”more or less frozen over” years (in parentheses) are included, the number is 26: 1408, 1435, 1506, 1514, 1537, 1565, 1595, 1608, 1621, 1635, 1649, 1655, 1663, 1666, 1677, 1684, 1695, 1709, 1716, 1740, (1768), 1776, (1785), 1788, 1795, and 1814.”
  https://en.wikipedia.org/wiki/River_Thames_frost_fairs

  Sen skall man inte bortse från att det delvis också handlade om ett konstnärligt mode att man började måla vinterlandskap på 1500-talet. Utan tvivel inspirerat av kalla vintrar, men man får vara lite försiktig av att dra alltför stora slutsatser av konst som ju inte ens måste föreställa verkliga händelser.

  Guy #23 Du kanske missat att vi just haft en kraftig El Nino, där har du ett dramatiskt exempel på hur värme kan omfördelas av ändrade luft- och havsströmmar.

 27. svempa

  TP. Denna debatt borde du ta med Mann och Briffa m.fl. IPCC skribenter med deras klockartro på deras 1000-åriga rekonstruktioner som ju har varit basen för klimanojan.

 28. svempa

  Gratulationer till KU avseende det hedersomnämnande (skribenten ovetandes) som siten och flera skribenter erhållit på Expressen.

 29. Mats G

  26
  Thomas P
  Thomas P historierevisionisten är i farten igen ser jag.

  ”konstnärligt mode ”

  I like it. Den här var riktigt kreativ. Har du funderat på att vi har ett ”vetenskapligt” mode just nu kallat klimathotet.

 30. Mats G

  28
  svempa

  ?? Vad menar du. Finns det en länk eller liknande.

 31. Sören G

  #26 Thomas P
  ”Sen skall man inte bortse från att det delvis också handlade om ett konstnärligt mode att man började måla vinterlandskap på 1500-talet. ”

  Annars var det väl den realistiska konstens höjdpunkt.

 32. Björn

  Lasse [25]; Glöm inte att Sveriges mest rankade ”klimatforskare” Rockström, är agronom. Kompetenta fysiker platsar inte bland de rättrogna och konsensushyllande ”klimatforskarna”. Agronomer, sociologer, psykologer, präster etc, tillhör snart eliten inom ”klimatforskningen”. Vad mer behövs när svaret är så enkelt som att allt beror på ”klimatförändringarna”.

 33. Thomas P

  Svempa #27 ”Denna debatt borde du ta med Mann och Briffa m.fl. IPCC skribenter med deras klockartro på deras 1000-åriga rekonstruktioner som ju har varit basen för klimanojan.”

  Nu fabulerar du.

 34. sibbe

  Det finns nog forskning om att lilla istiden har varit globalt, för det kalla klimatet på norra klotet har ju självklart påverkat resten av globen. Men man vill ju gärna förneka det. Och skylla på vulkaner:
  Man har sagt från klimatalarmistiskt håll att vulkaren skulle ha varit orsaken till lilla istiden.
  En snabb blick på empiriskt framforskade vulkanutbrott under de senaste 1000 åren enligt https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_gro%C3%9Fer_historischer_Vulkanausbr%C3%BCche
  visar att mellan t.ex. 1576 och 1875 fanns 19 vulkanutbrott VEI 5 eller större.
  Två på 1200 och 1400-talet finns inga empiriska bevis för…
  1812 till 1991 (Pinotuba) hade vi 20 vulkanutbrott VEI 5 eller större.
  Så skyll inte på vulkanerna, annars hade vi det svinkallt nu!
  VEI= vulkanexplosivindex.

  Den här artikeln hittade jag på http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Kleine_Eiszeit,
  kolla graferna och källorna där
  Snabb och dålig (Google)översättning i alla hast:

  Den exakta dateringen av den lilla istiden är bland forskarna inte enhetlig, men antas ligga mellan omkring 1300-1900 e.kr..
  I början av den lilla istiden blir det en abrupt kylning av sommaren under perioden 1275-1300, vilket är kopplat med ökad nederbörd och – i de högre breddgrader och högre höjder – is tillväxt [1] [4]. Temperaturerna i Grönland var där lägre än genomsnittet på norra halvklotet. [3] Från 1430-1455, fortsatte det att bli kallare[1] [3] Den kallaste delen av lilla istiden nåddes vid cirka 1550. Vid denna tidpunkt, våren startade senare och vintern innan, så var växtsäsongen kortare med ca 14 dagar. [5] Fram till 17-talet var temperaturen mycket låg och även på södra halvklotet, med undantaget för Antarktis, så detta århundrade är absolut den kallaste under de senaste 2000 åren. [6]
  Men nedkylningen varierade mellan regioner (se figur 3). [7] I delar av Mellanöstern, centrala Nordatlanten, Afrika, i delar av USA, i den tropiska Eurasien och tropical Pacific var det ännu liknande temperatur som idag [8 ] I hela perioden anses skillnaderna vara relativt liten, en homogen nedkylnings trend (se Fig. 3). [6] Perioden 1580-1720 var norr om tropikerna ca 1 ° C kallare än åren 1880-1960 [6] och perioden 1550-1800 i Europa cirka 2,5 ° C kallare än idag. [5] Jämfört med föregående medeltida värmeperioden, minskade den globala medeltemperaturen med 0,16 till 0,24 ° C [8] Glaciärer och istäcken når under den tiden sin största utsträckning, och många platser i Kanada var täckta med is igen. [1] 16 och 17- hundratalet är således den kallaste tiden [9]
  Den växande isen ökade också albedo på somrarna på norra halvklotet [1] I Europa, ledde det kallare klimatet till mindre skördar och därmed svält (se fig. 4). Sedan 14 hundratalet har man haft en galopperande långvarig inflation. [10] Ett antal krig i Europa samt förstås 30-åriga kriget utkämpades i perioden av den lilla istiden (se fig. 4). Med sjunkande temperaturer, övergavs bosättningarna på Grönland. [4]
  Från 1700 blev det, utom på Grönland och Östeuropa, återigen en liten uppvärmning [3], men från omkring 1810 blev det åter en nedkylning. [6] De dåliga levnadsförhållanden från 16 till 19-talet var en stor orsak för att många emigrerar till Amerika. [4] KLIMATFLYKTINGAR!

  Miller, G. H., Geirsdóttir, Á., Zhong, Y., Larsen, D. J., Otto-Bliesner, B. L., Holland, M. M., Bailey, D. A., Refsnider, K. A., Lehman, S. J., Southon, J. R., Anderson, C., Björnsson, H., Thordarson, T. (2012): Abrupt onset of the Little Ice Age triggered by volcanism and sustained by sea-ice/ocean feedbacks, Geophysical Research Letters 39, doi:10.1029/2011GL050168
  Pfister, Christian (2008):Von der Hexenjagd zur Risikoprävention. Reaktionen auf Klimaveränderungen seit 1500. Das Wetter, der Mensch und sein Klima. Ausstellung des Deutschen Hygiene-Museums Dresden.
  Ljungqvist, F. C., Krusic, P. J., Brattström, G., Sundqvist, H. S. (2012): Northern Hemisphere temperature patterns in the last 12 centuries. Climate of the Past, 8, 227-249. doi: 10.5194/cp-8-227-2012.
  Büntgen, U., Tegel, W., Nicolussi, K., McCormick, M., Frank, D., Trouet, V., Kaplan, J. O., Herzig, F., Heussner, K., Wanner, H., Luterbacher, J., Esper, J. (2011): 2500 Years of European Climate Variability and Human Susceptibility. Science 331, 578-582, DOI:10.1126/science.1197175.
  Glaser, R., Riemann, D. (2009): A thousand-year record of temperature variations for Germany and Central Europe based on documentary data. Journal of Quaternary Science 24, 437-449
  Christiansen, B., Ljungqvist, F. C. (2012): The extra-tropical Northern Hemisphere temperature in the last two millennia: reconstructions of low-frequency variability. Climate of the Past 8, 765-786. doi: 10.5194/cp-8-765-2012.
  Goosse, H., Guiot, J., Mann, M. E., Dubinkina, S., Sallaz-Damaz, Y. (2011): The medieval climate anomaly in Europe: Comparison of the summer and annual mean signals in two reconstructions and in simulations with data assimilation. Global and Planetary Change 84-85, 35-47.
  Mann, M. E., Zhang, Z., Rutherford, S., Bradley, R. S., Hughes, M. K., Shindell, D., Ammann, C., Faluvegi, G., Ni, F. (2009): Global Signatures and Dynamical Origins of the Little Ice Age and Medieval Climate Anomaly, Science 326, 1256-1260, DOI: 10.1126/science.1177303.
  Shi, F., Yang, B., Mairesse, A., von Gunten, L., Li, J., Bräuning, A., Yang, F., Xiao, X. (2013): Northern Hemisphere temperature reconstruction during the last millennium using multiple annual proxies. Climate Research 56, 231-244, doi: 10.3354/cr01156.
  Mauelshagen, F. (2010): Klimageschichte der Neuzeit. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, ISBN 978-3-534-21024-4.
  Diaz, H. F., Trigo, R., Hughes, M. K., Mann, M. E., Xoplaki, E., Barriopedro, D. (2011): Spatial and temporal characteristics of climate in medieval times revisited. American Meteorological Society. DOI:10.1175/BAMS-D-10-05003.1.
  PAGES 2k Consortium (2013): Continental-scale temperature variability during the past two millennia. Nature Geoscience. DOI: 10.1038/NGEO1797.
  Swingedouw, D., Terray, L., Cassou, C., Voldoire, A., Salas-Mélia, D., Servonnat, J. (2011): Natural forcing of climate during the last millennium: fingerprint of solar variability. Clim Dyn 36: 1349-1364. DOI: 10.1007/s00382-010-0803-5.
  Trouet, V., Esper, J., Graham, N. E., Baker, A., Scourse, J. D., Frank, D. C. (2009): Persistent Positive North Atlantic Oscillation Mode Dominated the Medieval Climate Anomaly. Science 324, 78. DOI: 10.1126/science.1166349.
  Mann, M. E. (2007): Climate Over the Past Two Millennia. Annu. Rev. Earth Planet. Sci. 35:111-36. doi: 10.1146/annurev.earth.35.031306.140042.

 35. sibbe

  # 34
  24# LBT Du efterlyste globala hänvisningar? Här ovanför är dom…

  ”Faktiskt pinsamt att se dessa ständigt återkommande lokala och regionala hänvisningar för att försöka få till något som liknar okända spöken, den enda förklaring ni har att erbjuda och som skall föreställa ett väl underbyggt alternativ till vad en forskarvärld är överens om. Vad är det för en plaskdamm ni kryper runt i? Men världen går vidare och lämnar några efter sig.”

 36. tty

  ThomasP #16

  Temperaturuppgången ca 1700-1720 är ju mycket väl dokumenterad för norra halvklotet. I Europa finns ju ett antal instrumentserier som går så långt tillbaka (CET, de Bilt och i någon mån Uppsala (från 1722)). Det finns också många proxies, här i Sverige t ex också datum då isen gick upp i Mälaren och Torne Älv. I Ostasien (Kina och Japan) finns inga så gamla instrumentserier, men flera proxies (t ex Suwa-sjöns isläggning, körsbärsblomningsdatum i Kyoto, och i vilka provinser i Kina olika grödor odlades vid olika tidpunkter).
  Däremot finns knappast några data från Södra halvklotet.

 37. tty

  Sibbe #35

  Det spelar ingen roll hur många källor du än ger LBt. Det kommer ändå alltid att saknas data från någon del av Världen vilket ohjälpligt gör dina data regionala.
  Han brukar visserligen också hävda att det räcker med data från ca 20 platser för att beräkna världsmedeltemperaturen, men han har hittills inte velat avslöja vilka de är.

 38. Bim

  Vad är det för galningar som betalar Thomas P?

 39. Lasse

  #35 Sibbe-tack för länken-intressant.
  https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Wetterereignissen_in_Europa
  https://de.wikipedia.org/wiki/Jahrhundertsommer
  Om dessa väderhändelser säger nåt om klimatet förr över hela världen kan man bara gissa.
  Men den som påstår att vi lever i en helt CO2 styrd klimatbubbla sen 150 år tillbaka och att allt tidigare var harmoniskt kanske bör förklara alla tidigare extremer.

 40. Ingemar Nordin

  Sibbe #35,

  Tack Sibbe. Jag håller dock med tty om att det är meningslöst att bombardera klimathotstroende som LBt och Thomas P med fakta och vetenskapliga artiklar. De har helt enkelt inte sina sinnen, eller sin nyfikenhet, tillräckligt öppna för att intressera sig för vetenskap. För det kräver att man förmå tänka det ”omöjliga” ibland.

  Det finns alltid sådana som är hopplösa att nå med sakliga argument. Men det som oroar mig mycket mer är dagens tråd, nämligen att ett helt samhälle har anammat en ovetenskaplig religion och använder statens alla resurser för att förfölja varje skeptiker och fritänkare. Sällan har den nakna fanatismen, med påföljande mobbarmentalitet, varit så öppen som i klimatfrågan i dagens Sverige. Jag får vibbar från 30-talets Tyskland och Sovjetunionen.

 41. sibbe

  # Tty och Ingemar:

  nog vet jag detta, men ibland så måste man ju bevisa åt sig själv, att saker är som de är, vad än s.k. experter säger eller skriver. Och jag vet nog att klimatet på 1600 till 1800-talet varit, precis som i Sverige och Finland, påfrestande för befolkningen. Det finns omfattande bevis på inflationen under den här tiden: när maten tryter, blir den dyrare…
  Jag sökte fram i dag gamla dokument från en f.d. lärare i historia som jag hade på 50/60-talet. Han hade skrivit ett par böcker om min hembygd, och donerad sina studier till ett litet museum, och jag har lovat att digitalisera och komplettera en del av hans arbeten. Det finns också filmmaterial från 1900-talets början. Det finns en hel del uppgifter om den lilla istiden som ju var mera påtaglig eftersom området var mellan 200 och 900 m över havet, och hade ett helt annorlunda klimat än Main/Rhein-dalen, där det varit/är påtagligt varmare. Men även dessa två av Tysklands största floder hade haft vinteris många gånger under den tiden, senast nån gång kring 1920!
  Samt ”århundradets” översvämning även detta på 1920-talet.
  I Taunusgebirge norr om Frankfurt/Main där jag växte upp finns faktiskt lite kvar av lilla istiden:
  http://www.fr-online.de/rhein-main/ewiges-eis-in-hessen-selbst-im-sommer-immer-eiszeit,1472796,8435836.html
  Här finns ett några km2 stort område, där marken ner till 8 m konstant är frusen, och detta året runt.
  I början av 1800-talet upptäckte man detta, och byggde kylrum in i isberget, och använde det för kylning som behövs för tillverkning av s.k. pilsneröl. Och, det gör man än i dag…

 42. Thomas P

  tty #36 ”Temperaturuppgången ca 1700-1720 är ju mycket väl dokumenterad för norra halvklotet.”

  Ljungkvist 2010 har med ett stort språng där. Moberg 2005 har liksom Ljungkvist 2012 ett betydligt mindre. Mann 2009 inget speciellt alls. Så där hemskt klart vet jag inte om det är, och något i närheten av de 2 grader Sören talade om i #2 var det naturligtvis inte.

  För att förtydliga: denna diskussion handlar inte om huruvida det finns någon LIA utan just om det påstådda temperatursprånget 1690-1730.

 43. Svempa

  #30 Mats

 44. Ingvar i Las Palmas

  Lbt
  >”Faktiskt pinsamt att se dessa ständigt återkommande lokala och regionala hänvisningar för att försöka få till något som liknar okända spöken, den enda förklaring ni har att erbjuda och som skall föreställa ett väl underbyggt alternativ till vad en forskarvärld är överens om. Vad är det för en plaskdamm ni kryper runt i? Men världen går vidare och lämnar några efter sig.”

  Debattstil?

 45. Svempa

  #30 Mats

  Det var den artikel som #3 hänvisade till :

  http://www.expressen.se/nyheter/sd-politik-styrs-dolt-av-klimatfornekare/

  Hänvisar till KU som lobbyister. Kan det vara så KU-skribenter likt lobbyisten Rockström flyger och flänger världen runt i Business Class på skattepengar?

 46. Daniel Wiklund

  # 42 Är det du Thomas P som bestämmer vad diskussionen ska handla om ? Är du möjligtvis mötesordförande ?

 47. Sören G

  #41
  Jag har besökt Dachstein eishöehlen i Österrike. Isen bildades efter medeltiden.
  http://www.dachstein-salzkammergut.com/sommer/unterirdisch/dachstein-eishoehlen/

 48. Christer Löfström

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/22/fokusera-pa-elektricitet-och-rent-vatten-for-de-fattigaste/

  Jag deltog i SIDA Power Africa möte 4/4 2016, och det var tydligt att regeringen via UD använder klimathot i sitt försök att hjälpa svenska företag med export till Afrika. (titta så goda vi är, köp av oss)
  UD representerades av Pereric Högberg. Då chef för UD´s Afrikaenhet. Nu är han ambassadör i Vietnam. Ny chef för Afrikaenheten är Helena Rietz med förflutet i MUST.

  ”Helena Rietz på UD, som förnekade ministerstyre, inte förde tjänsteanteckningar, inte sparade e-post och dokument, blev biträndande chef på den Militära underrättelsetjänsten (Must)” / Jan Mossander, Bland spioner kommunister och vapenhandlare.

  Power Africa ligger i USA under USAID som lär ha någon form av koppling till CIA.
  Just nu är donationer från USAID till offentliga organisationer på agendan i Sydafrika.

  Det intressanta med Ex-pressen artikeln om SI o SD, är att SD valde att tona ner motståndet mot klimatnojan. Jag tolkar detta. Någon med anknytning till organisationen Svenskt Näringsliv förklarade för SD att klimathotet behövs som motiv i Sverige för ny kärnkraft. (inga CO2 utsläpp)

  Beträffande Peter Stilbs, som i motsats till mig, sannolikt befinner sig politiskt åt höger, så kunde han vara i samma rum som Pehr Björnbom, som väl också står politiskt är åt vänster.

  Vi förenas i vår respekt för naturvetenskap och gedigen forskning!

  Detta skrivit under ett kort avbrott, triggad av att Bob Dylan fått Nobelpris i Litteratur, i en länge Walkabout.

  I hyllan från 68 ”Sound of protest sound of love” där Dylan har 7 låtar av 88.
  Den första är Strange Fruit av Lewis Allan.
  ”Black bodies swinging in the Southern breeze”

  Rekommenderar The Last Waltz. Scorseses film om The Band. Dylan och många av de stora är med på deras sista framträdande.

 49. Sten I

  Snälla! Sluta svara/kommentera Tp/LBT. Deras försvar av (vad) blir bara pinsammaere för varje gång. Låt dom bli förpassade till mörkret dom själva (MSM mm) har skapat för de som har något att anföra. Argumentera med dessa vänsterprofiler är meningslöst!

 50. tty

  ThomasP #42

  Det har aldrig slagit dig som märkligt att efter hundrafemtio år av förmodat katastrofala växthusgasutsläpp så är det varmaste året i den nästan trehundraåriga temperaturserien från Uppsala fortfarande 1724.

 51. Thomas P

  tty #50 Nu fladdrade du väl iväg rejält i ämnet, men visst är den där rekordtemperaturen lite lustigt med tanke på att att LIA påstås ha varat till ca 1850… Nu är ju tidiga data från Uppsala rätt osäkra så man kanske inte skall fästa alltför stor vikt vid det där temperaturrekordet från 1724.

 52. Daniel Wiklund

  Aj, aj, nu fladdrade tty iväg rejält enligt överdomartrollet Thomas P.

 53. Michael

  #52
  Vilken patetisk figur Thomas P är, det var länge sedan jag slutade läsa hans inlägg. tty är däremot påläst, saklig och synnerligen läsvärd. Du har lärt mig så mycket genom åren. Ett stort tack!

 54. Björn

  Sibbe [41]; Tveklöst har Lilla istiden inträffat och det som sällan anges som en stark orsaksfaktor, är en minskning av antalet solfläckar. Enligt olika källor så varade denna tid ca 500 år mellan 1350-1850. Under den kallaste tiden ca 70 år mellan 1645-1715, saknades nästan helt observationer av solfläckar. Denna kallaste period har uppkallats efter den engelske astronomen E W Maunder, alltså Maunder minimum. Temperaturvariationerna beror alltså inte bara på de långsammare planetära rörelserna, utan vi ser här att överlagrat till dessa långsammare temperaturvariationerna, adderas snabbare variationer vilka är de mer kända 11-årscyklerna, samt Grand minimum och Grand maximum. Varför solen genomgår dessa snabba variationer med varierat antal solfläckar, är inte helt klarlagt, men en hypotes är att gasplaneterna Saturnus och Jupiter med flera, genom gravitation påverkar cykliskt solaktiviteten i form av optiskt synliga utbrott som vi uppfattar som solfläckar.

 55. Guy

  Thomas P # 26

  ”Guy #23 Du kanske missat att vi just haft en kraftig El Nino, där har du ett dramatiskt exempel på hur värme kan omfördelas av ändrade luft- och havsströmmar.”

  Så du anser att en El Nino är en företeelse som bara verkar lokalt utan global betydelse?

 56. tty

  #51

  Jo det är klart jag fladdrade iväg. Om vi diskuterar om det förekom en markant temperaturhöjning under ett visst tidsintervall måste ju påpekande av ett rekordvarmt år under just det intervallet karaktäriseras som utpräglat fladder.

  Ett läsförslag (inte för att jag tror du bryr dig om det): Utterström, G. 1954. Some population problems in pre-industrial Sweden, Scandinavian Economic History Review, 2:2, 103-165.

  Han har en del intressanta uppgifter om klimatet och dess effekter på ekonomi och befolkningsutveckling under just det här intervallet.

 57. LBt

  Det ni behöver för att era drömmar skall gå i uppfyllelse är en global ”liten istid” som vänds i en kraftfull global uppgång före 1800-talets början. Först då får ni tag i det okända spöke som ni sedan triumferande kan peka på och framställa en väl underbyggd förklaring till de senaste 150 årens dramatiska temperaturuppgång. Men denna globala ”Lilla istid” kräver att ni väger samman alla er små istider från världens alla hörn och i olika tidsskeden. .

  Det finns inget stöd för någon global ”Liten istid” som abrubt avbryts av någon okänd naturkraft förrän vi genom vår påverkan först hejdar klimatfallet och sedan vänder det i en uppgång. Det finns inga okända spöken att skylla på. Det mesta pekar på att det globala klimaten de senaste 2000 åren långsamt fallit med ca 0,03 C per århundrade helt i överensstämmelse med vad man har anledning förvänta sig efter det att jorden passerat sitt klimatmaximum för ca 8000 år sen och påbörjat resan mot nästa istid. Alla ”Små istider ” runt om i världen är bara olika regionala utfall av ett globalt successivt allt kallare klimat.

  Konsekvenserna av vår abrupta påverkan så här långt skall vi emellertid bara vara tacksamma för, det är fortsättningen mot 2 C eller mer som utgör problemet, men som nu en enig värld kommit överens om att försöka begränsa.

  Mycket bra, vi kan bara hoppas att de lyckas, själv tror jag innovationer krävs.

 58. tty

  Här har vi förresten Uppsalaserien:

  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2848.1458132168!/image/temp_ar_uppsala_2015.png_gen/derivatives/Original_1004px/temp_ar_uppsala_2015.png

 59. Slabadang

  Thomas Palm !

  Astrosurfarens uppgift är att vilseleda och samtidigt hävda det extrema, partiska, osanna, orimliga till sin motsats för att passa uppdragsgivaren agenda bakom astrosurfaren. Sanningen förtalas som ”myter” eller framförd av ”konspirationsteoretiker”.
  Thomas Palm har bara gått grundkursen för astrosurferi och avslöjas på sin totala frånvaro av opartiskhet och spelade rabiata intolerans mot alla uppgifter eller dess budbärare som hotar hans uppdragsgivares agenda.
  En råklantig amatör utan finess med en helt skruvad självbild av sitt eget intellekt. Jag skulle mer klassa det som isolerat socialt utanförskap då han inte klarar av en civiliserad debatt och minst av allt förstår att hans kombatanter är 10 ggr smartare än han själv. Ni vet han som sitter vid pokerbordet och inte kan hitta ”suckern” och därför lämnar bordet pank efter att ha torskat mot alla.

  Uppsalainitiativet körs av endast astrosurfare i redaktionen och normalt funtade människor visar sig vara i majoritet eftersom inte en käft besöker astrosurfarnas egna sidor. Det antiintellektuella rabiata debattekniken avslöjar dessa pajasar på sin egen orimlighet.

  De sprutar hänsynslöst ur sig dubbla måttstockar, fördomar , epitet och annan ren skit i sån barnslig omfattning att det regnar ned på dem själva. Ett tydligt karma utgör inte bara ”Utan insikt” eller ( Un)”Realclimate” i sig utan motsatsen där inga kampanjresurser finns så hittar vi också de världsledande klimatvetenskapliga sidorna från 1a – 10e plats. De e totalt ointressant att läsa rabiat propaganda och de som använder nätet förstår var de får vad.
  Verkligheten är den värsta mardrömmen för klimatjihadisternas astrosurfare. Deras ambition får diametralt motsatt effekt. Med deras bloggar lika tomma som Gobiöknen på besökare. Debatten har de råtorskat för länge sedan och det är bara patetiskt att se hur de låtsas sprattla fortfarande.

 60. tty

  #57
  ”Men denna globala ”Lilla istid” kräver att ni väger samman alla er små istider från världens alla hörn och i olika tidsskeden.”

  Jag återkommer till något som jag nämnt tidigare. Att en klimatförändring är tidstransgressiv är inget ovanligt, och innebär inte att den inte fanns.
  Med ditt synsätt existerade inte den sista istiden heller eftersom vi väger samman alla våra nedisningar från världens alla hörn och i olika tidsskeden.
  I Norge kulminerade den senaste istiden för 25-27 000 år sedan, i Danmark för 20-21 000 år sedan och i Finland först för 18 000 år sedan, då Nordsjön, Jylland och delar av den norska kusten redan var isfria:

  Hughes, A. L. C., Gyllencreutz, R., Lohne, Ø. S., Mangerud, J., Svendsen, J. I.: 2015. The last Eurasian ice sheets – a chronological database and time-slice reconstruction, DATED-1. Boreas. 10.1111/bor.12142. ISSN 0300-9483

  Fanns istiden, LBt?

 61. jensen

  Thomas P och alla svar till honom slutade jag att läsa för mycket länge sedan. Bara bortkastad tid.
  Nu kom samma råd betr. LBt Mycket klokt, och skall hädanefter följas.
  Jag hoppas verkligen att alla läsare av denna site följer uppmaningen, så att de slipper kasta bort dyrbar tid.

 62. Kenneth Mikaelsson

  #61 Är det inte roligt att få reta mentalt efterblivna varelser utan att bli drabbad av allt för allvarliga efterverkningar… en freakshow helt gratis….. 🙂

 63. jensen

  N.r 62
  Försök mot-argumentera Jehovas vittnen eller en scientolog. Sekteristiska troll är de vad de är
  En gång fick man i sista stund fråntaga en familjs föräldraskap från ett barn som behövde blod för att kunna överleva en svår cancersjd.
  Fy –, tusenfalt,– för elitistiska , sekteristiska, världförbättrare, vars egon förstärkas av att de kallare sig planet- -ansvarare och högste planetskötare / AGRONOM/
  Makt korruperar och absolut korrumperar absolut.

  Akta Er för falska profeter.

  Flogisticon förvllade hela den akademiska världen kanske 75 år. Tellus-centriciteten förvrrade de kristna hundratals år.-
  AKTA ER FÖR FALSKA profeter.
  Eugeniken gav obeskrivligt .fasansfull sluresultet.
  Kontinentalförskjutingarna gav obeskrivliga resultat, innan de accepterades efter 65 år.

  Ja, otaliga är de fakta som utkristalliserats efter mycken kamp och tid trots korrupta elitisters sektuppbyggda , krampaktiga motstånd — Carpe diem— Gutta cavat lapidem —non vi, sed semper cadendi.

  Klimatismens resultat efter30-40 års manipulationer och misrepresentation. : Tandem musca cacavit.

 64. Ingemar #17-18

  Det här börjar bli allt mer skrämmande. Vi ser också hur denna typ av studier bejakas och marknadsförs av Linköpings Universitet. En förföljelse och ett utpekande av människor som ifrågasätter. Konferensen är för endast inbjudna. Forskarna har inte en objektiv utgångspunkt utan ”vet” att koldioxidreduktion är ”den enda rätta vägen”. Avvikare är per definition suspekta individer och forskare som går emot bättre vetande/konsensus. Så här skrev jag 2006 i min uppsats ”Med Brödfödan som Drivkraft”:

  ”Oroande är att det förespeglas att konsensus råder i klimatfrågan när det i själva verket finns
  en spännvidd med olika uppfattningar. Forskningen har på ett bedrägligt sätt kommit att
  användas för att legitimera maktens agenda. Om den officiella bilden inte stöds får forskaren
  inga forskningsmedel och riskerar att bli lämnad i kylan. Den brittiska utrikesministern
  Margaret Becket har exempelvis jämställt förnekare av den officiella teorin med förespråkare för islamitisk terrorism. Båda parter skulle dessutom enligt hennes uppfattning förnekas
  tillgång till media. Detta påminner även en del om debatten kring historierevisionismen och
  evolutionsläran. Avvikande uppfattningar misskrediteras, beläggs med munkavel och
  bestraffas. I ett gynnsamt forskarklimat måste alla röster bli hörda och bedömda – inte bara de
  som håller sig i fåran. Intressant är att Bushadminstrationen använder samma typ av
  utfrysning av forskare som inte stödjer deras agenda. Det finns en fara i att om en forskare
  bekänner sig till den ena eller andra teorin så uppfattas det som ett politiskt ställningstagande.”

  Den blev utsedd av den gröna tankesmedjan Cogito som näst bästa uppsats i deras uppsatstävling. Föga anade jag att mitt eget universitet och de seniora forskare som antagit mig till forskarutbildningen inom ett par år skulle frysa ut mig och göra allt för att sabotera min karriär. Att de skulle försöka hindra mitt resultat från att få spridning. Deras maktutövning var allt annat än empatisk utan var snarare både kall och hatisk. Det känns overkligt att ha befunnit sig mitt i lejonets kula. Det var en oerhört nedbrytande upplevelse som jag inte önskar någon att behöva genomgå. Ytterst få människor står upp för dig i den stunden och det finns bland dem vargar som vill locka dig på falska vägar men när du har lärt dig läxan så kvarstår de som har hjärtan av guld.

 65. Thomas P

  tty #56 Du ser själv inget konstigt med att man har ett temperaturrekord inne i LIA?

  Du återgår ständigt till dina lokala temperaturserier, ett snyggt sätt att undvika när jag gick in på rekonstruktioner som faktiskt försöker täcka in norra halvklotet. Men det är lugnt, du har hemmapublik så sådana trick fungerar.

 66. Sen måste jag komma med en uppmaning om att hålla er till trådens ämne. Återigen så leder Thomas P bort uppmärksamheten från det som vi ska avhandla.

 67. Slabadang

  Till er som tjatar med Thomas om det självklara!

  Tips ! Fråga Thomas var bevisen på att de INTE var lokala existerar och vilka datasets han refererar till!

  Thomas jobbar för en agenda som finansieras av en gubbe som lämnade ut judar till nazisterna och som inte ångrar sin insats … G Soros.

  Soros finansierar allt som skapar våld ,vänsterpropaganda för destabilisering av väst. Här är en snygg lista på vad skitgubben finansierar:

  http://12160.info/page/full-list-of-soro-ngos-used-to-manipulate-elections

  EXPO är en av de svenska mottagarna av hans stinkande stålar.

 68. Svempa

  TP var nog före Trump med trumptaktik, dvs att föra bort diskussioner från ett faktaplan till ett emotionellt plan. Från system 2 till system 1 och man alluderar Daniel Kahneman.

 69. Svempa

  Angående temperaturserier så lär det vara ett synnerligen litet antal orter som har pålitliga serier under någon längre tid. Uppsala, London och några till ? Det är detta som gör IPCC rekonstruktioner beklagansvärda. När tillräckligt bra data saknas skapar man dessa via selektiva proxies och de data man har homogeniseras för att passa önskade scenarios. Och sedan när scenarierna efter ett antal år visar sig vara sämre än slumpen avseende prognosticering då omhomogeniseras data för att man skall slippa erkänna modellernas värdelöshet.

 70. LBt

  I Norge för 25-27 000 år sedan,
  i Danmark för 20-21 000 år sedan och
  i Finland för 18 000 år sedan
  (26000+20500+18000)/3 = 64500/3 = 21500, medelvärdet för den Skabdinaviska regionen. Kan man hoppas att en 5:te-klassare går i land med detta. Faktiskt pinsamt att vuxna försöker ifrågasätta dessa självklarheter.

  Det finns inget stöd för att ”Den lilla istiden” är en unik global klimathändelse med ett plötsligt avbrott före 1800-talet. Allt pekar på att ”Den lilla istiden” globalt bara är ett tidsskede i ett naturligt fallande globalt klimat. Inga okända spöken där inte. Det finns inte heller något stöd för någon annan global klimathändelse de senaste 10000 åren som ens tillnärmelsevis är i närheten av den vi nu upplever och som verkligen är global.

  Finns det kvar något för er att luta sig mot i er åtgärdsförnekelse.

 71. #70

  LBt m.fl. Återigen gäller det att hålla sig till ämnet som tråden handlar om. Var i min artikel nämner jag något om den lilla istiden?

 72. tty

  #70

  ”I Norge för 25-27 000 år sedan,
  i Danmark för 20-21 000 år sedan och
  i Finland för 18 000 år sedan
  (26000+20500+18000)/3 = 64500/3 = 21500, medelvärdet för den Skabdinaviska regionen. Kan man hoppas att en 5:te-klassare går i land med detta. Faktiskt pinsamt att vuxna försöker ifrågasätta dessa självklarheter.”

  Femteklassare är väl ungefär rätt nivå, ja. Medelvärdestagning för Lilla Istiden förmodar jag däremot är förbjudet? Du kan förresten fortsätta med att även klämma in istidsmaximum i Sibirien också. Det inträffade för ca 100 000 år sedan:

  J. I. Svendsen et al. 2004. Late Quaternary ice sheet history of northern Eurasia. Quaternary Science Reviews 23:1229–1271

  Då kommer du att finna att enligt din formel inträffade istidens maximum vid en tidpunkt då det nästan inte fanns någon inlandsis i Skandinavien och det faktiskt växte skog i Lappland:

  Helmens, K. F. 2014. The Last Interglacial-Glacial cycle (MIS 5-2) re-examined based on long proxy records from central and northern Europe. Quaternary Science Reviews 86:115-143.

  Fantastiskt vad man kan komma fram till med femteklassmatematik, inte sant?

  Jag ber så mycket om ursäkt för denna trollmatning.

 73. LBt

  Jacob N,
  du kan möjligen i första hand vända dig mot dem som förde in Lilla istiden i tråden men jag kan förstå att ni inte gärna vill få dessa påståenden bemötta.
  #24, #57 och #70 står sig emellertid bra men även #1.

 74. LBt

  Min post handlar om hotet mot den akademiska friheten och den öppna debatten. Hur ställer du dig till det? Är det okej att använda begrepp som klimatförnekare, frysa ut oliktänkare från universiteten och ge dessa nedsättande psykiatriska diagnoser?

 75. LBt

  Jacob N,
  jag har kommenterat ditt inlägg i #1 och har inget att tillägga.

 76. Argus

  Har det tagit slut??

  Jacobs fråga #71:
  ’Min post handlar om hotet mot den akademiska friheten och den öppna debatten. Hur ställer du dig till det? Är det okej att använda begrepp som klimatförnekare, frysa ut oliktänkare från universiteten och ge dessa nedsättande psykiatriska diagnoser?

  Får intet svar i Lbt #1.

  Och får mig återigen att undra om inte dessa *faktabaserade* diskussioner är exactly just precis på pricken vad propagandmaskinen/-na pushar oss till. Efter ca 15 ns betänketid (vissa möjligen undantagna) har knappast någon tilltro till *fossilfritt*, sol-vind-vatten (T Gärdestad, genistatus & salig i åminnelse) framtid (För ca 100ys sedan levde åtminstone sveriges allmog i energiarmod, j*t tungt slit varje dag).

  ’Dagens klimatpo…..’

 77. LBt

  Argus,
  ifrågasätter du min yttrandefrihet?

 78. tty

  #77

  Om du väntar på ett vettigt inlägg från LBt lär du bli besviken. Hans repertoar omfattar bara svulstiga deklarationer och rena goddag-yxskaft argument. ”Femte klass” enligt hans egen (något optimistiska) bedömning.

 79. Olof Hellström

  Hej allesammans !

  Att vädra sina åsikter är alltid nyttigt och inte minst informativt för en förhoppningsvis sund
  konklusion av mänsklighetens faktiska situation framöver. De åtta istiderna under den senaste
  miljonen år med varaktigheter på sisådär 100 000 år och mellanliggande interglasiala perioder
  på sisådär 12 000 år bekymrar mig mycket mer än allt käbbel om de korta perspektiven ty
  allting talar för att en ny istid är sannolik om några tusen år och kanske en ”LITEN ISTID ”
  dessförinnan. Ingenting tyder på att någon CO2-förhöjning på några 100 ppm skulle kunna
  förhindra ovanstående klimatutveckling men möjligen fördröja den något i tiden och samtidigt
  väsentligt öka Jordens grönområden – en effekt som redan är ett faktum!
  Mina hållpunkter är att Grönland var grönt och odlingsbart c:a år 1000, Karl X Gustaf tågade
  med hela sin här över ett isbelagt Stora Bält på 1640-talet och Sverige tappade en tredjedel
  av sin befolkning under 1800-talet på grund av dåliga eller obefintliga skördar på grund av KYLA.
  Jag delar ovanstående allmänna uppfattning med den världsberömde klimatforskaren
  Richard Lindzen, professor emeritus från MIT, vilken omständighet gör att jag törs framföra den
  på detta sätt i en förhoppning om att få ett någorlunda vettigt perspektiv på denna ödesfråga
  för mänskligheten litet längre fram i tiden.
  Olof Hellström / bergsingenjör och energiexpert