Är det farligt för din hälsa att bo nära ett vindkraftverk?

När jag rest runt i södra Sverige har jag förvånats över hur nära vindkraftverken ligger bostadshus. Säkerhetsavstånden har styrts av att man inte ska kunna få fallande is på sig samt att ljudnivån inte ska vara störande. Det finns lagtexter bl.a. EU:s maskindirektiv som saknar fastställd säkerhetsavstånd för vindkraftverk. I Sverige saknas regler för säkerhetsavstånd till bostadshus. Rekommendationer finns t.ex. 500 meter från Energimyndigheten och max 40 dB(A) buller från andra myndigheter. Frågan är komplex då miljön runt omkring och vindkraftverkets storlek samt utformning påverkar bullernivåer .

Wind-turb_burning

I detta inlägg ska vi bortse från att vindkraft är dyrt, subventionerat av staten via certifikat (se din elräkning), dödar fåglar och fladdermöss, förfular vårt landskap m.m. Vi ska nu i detta inlägg också bortse från alla säkerhetsproblem förutom infraljud. Infraljud är ljud under 20 Hz och det kan inte uppfattas av örat som hörbart ljud. Tittar vi på gränsvärdet 40 dB(A) så är det så att man använder ett filter för ljud, se blå kurvan nedan.

dB_filter

De lågfrekventa infraljudet bortses ifrån genom att det matematiskt filtreras bort. Detta för att simulera vad örat uppfattar. Men det säger inget om hälsoriskerna. Ingen säger att max 40 dB(A) skulle eliminera hälsoriskerna.

Nu kommer allt fler larmrapporter om det farliga infraljudet. I Läkartidningen skriver Håkan Enblom, PhD, otoneurolog om hälsoriskerna:

”I flera studier har man funnit att boende nära vindkraftverk oftare har allvarliga sömnstörningar och depression. Man har även funnit en ökad frekvens av yrsel, tinnitus, ljudöverkänslighet, huvudvärk, ökad aktivering av autonoma nervsystemet med mera.

Det rytmiskt pumpande infraljudet från vindkraftverk utgör en stimulering som påverkar innerörats sensoriska funktioner. En sådan sensorisk stimulering kan hos personer med sensorisk överkänslighet framkalla central sentitisering med besvärande symtom såsom ostadighetsyrsel, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, synstörningar, med mera. Besvären uppstår även om den uppmätta bullernivån är relativt låg eftersom infraljudet hela tiden påverkar och rytmiskt ändrar trycket i innerörats vätskerum via hörselbenskedjan. Det pulserande ljudtrycket från vindkraftverk framkallar även indirekt en aktivering av det autonoma nervsystemet med ökad utsöndring av adrenalin med åtföljande stresspåslag, risk för ­panikångest, högt blodtryck och hjärt­infarkt för personer med ökad sensorisk känslighet.”

Det är alltså en inte traditionell bullerskada vi pratar om utan ett pulserade ohörbart ljud som påverkar människor på olika sätt.

En guide som sammanfattar riskerna finns här.

De hälsorisker som varnas för på grund av infraljud från vindkraftverk i olika larmrapporter är bland annat :

 • Sömnsvårigheter
 • Huvudvärk
 • Depressioner
 • Tryck på örat
 • Yrsel
 • Svindelanfall
 • Illamående
 • Koncentrations- och minnesproblem
 • Hjärtklappning
 • Panikanfall
 • Hjärtattacker
 • Högt blodtryck

Många av symptomen är nog indirekta. Om sömnen störs och adrenalinet ökar kan på sikt många olika sjukdomar uppkomma. Det påminner om att äta dålig kost, t.ex. följa Livsmedelsverkets kostråd. Du kan då bli sjuk på sikt.

Jag påstår inte att det är bevisat att ovanstående hälsobesvär uppkommer av vindkraftverk. Men larmen är så många att det behövs oberoende forskning på hälsoeffekterna av vindkraftverk på människor.

Ett säkerhetsavstånd på 2 km föreslås nu i flera andra länder. Försiktighetsprincipen, som så många rödgröna hänvisar till, verkar inte gälla för vindkraft i Sverige. Några oberoende forskningsprojekt om infraljudets skadliga påverkan kan vi inte förvänta oss.

Gammelmedia granskar naturligtvis inte de negativa hälsoeffekterna av vindkraftverk. De är ju maktens redskap och ska bara berätta positiva saker med vindkraft. De gröna khmererna – tokarna Miljöpartiet, som Stefan Löfven har givit en gräddfil i regeringen, kommer aldrig att vilja ge ett öre till att forska om detta. I alla fall inte oberoende forskning. Numera beställer politiker forskning som ska ge avsett resultat. Den politiskt/vetenskapliga korruptionen är stor. Titta bara på SMHI som på uppdrag av olika myndigheter levererar ”regionala klimatprognoser”. Humbug (bedrägeri) från början till slut.

Asa_Romson2Stefan_Löfven

 En grön khmer – (gift-)Åsa Romson med sin beundrare och kollega Stefan Löfven

Själv skulle jag aldrig våga bosätta mig nära ett vindkraftverk. Riskerna, även om de är något osäkra, verkar för stora.

Referenser

Shepherd, D et al 2011 “Evaluating the impact of wind turbine noise on health related quality of life” Noise and Health, October 2011

Capuccio et al 2011 “Sleep Duration predicts cardiovascular outcomes: a systemic review and meta-analysis of prospective studies” European Heart Journal, (2011) 32, 1484–1492

Ambrose, Stephen and Rand, Robert  2011 “Bruce McPherson Infrasound and Low Frequency Noise Study

Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Minsta avstånd mellan vindkraft och bostäder

Läkartidningen –   otoneurolog Håkan Enblom

Jyllandsposten om minkfarm

Waubrafoundation –  Lista på symptom

__________________________

Off topic

heartland.org  visas live video från internationella klimatkonferensen ICCC-10 i Washington DC.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Per
  Retar man sig på vindkraftverken så kan nog listan göras lång på negativa hälsoeffekter-de syns ju på långt håll.
  Som seglare är jag glad när man utnyttjar vinden. Men över 2 km är nog lagom avstånd.
  Men vindkraften har effekt på priserna i södra elområdet.
  OT : Grönlands inlandsis smälter nu på 5% av området-en månad efter normalen.

 2. Ann lh

  Tack Per! Jag har inte satt mig in i den här frågan ordentligt, men får en association från min tidigare värld.
  ”Alla försök som SÖ anordnar är dömda att lyckas” (SkolÖverstyrelsen en gång i tiden).
  Det var så flumskolan genomfördes med känt resultat.

 3. Sören G

  Är det en foliehatt som Åsa Romsson har på huvudet?

 4. Lasse #1: Jag är medveten om att det finns många felkällor när det gäller hälsa och symptom. En oberoende vetenskaplig undersökning som jag föreslog ska naturligtvis eliminera felkällorna.

  En anledning till att vindkraftverk står så nära bostadshus är att markägaren får betalt för att upplåta sin mark. Han/hon tjänar pengar på att hyra ut marken. Om det sen står några andra bostadshus i närheten så ”offras” de av markägaren och vindkraftbolagen. Läser man på så framgår det att 500 meter är för kort säkerhetsavstånd. 2 km är mer rimligt. Jag har sett vindkraftverk i södra Sverige som står mycket nära bostadshus. Närmare än 400 meter.

 5. Janne

  Dagens Samhälle har en debattartikel om vindkraftverkens bullerproblem med en forskarrapport som visar på fel i mätmetoderna för vindkraftsbuller.
  http://www.dagenssamhalle.se/debatt/vindkraftens-bullerproblem-tigs-ihjael-16393

 6. Lasse

  #4 Per
  En del av hälsoproblemen med vindkraften skapas av vingarnas rotation.
  Kan detta vara något?
  http://www.sciencedaily.com/videos/fed14c9638e76c9942204695f4e16f0c.htm
  Uppsala skapade även en variant med vertikal vindturbin-Vetical vind AB(Dyrt nöje under rekonstruktion?)

 7. Björn

  Den enda orsak till att vi har vindkraftverk, är att en de politiker, främst inom Mp och C är rädda för CO2. Det är väl inte räddhågsenhet som skall styra vår energipolitik, utan rationalitet och förnuft. Det finns inga som helst fördelar medvindkraft, därför bör dessas planerade anläggningar motarbetas på alla plan.

 8. Sören G

  De markägare som tjänar pengar på att upplåta sin mark åt vindkraftverk kommer kanske att få en obehaglig överraskning vad det lider. Om vindkraftsbolaget går i konkurs så blir det markägaren som får återställa marken. Och det lär inte bli billigt.

 9. Gunnar Kjelldahl (C)

  #7 Björn
  Det är inte riktigt rätt uppfattat. Vi inom Centerpartiet vet att vår elproduktion redan i dag är i stort sett koldioxidfri. Däremot vill vi säkra Sveriges tillgång till elenergi de närmaste årtiondena, där vi nu ser början till kärnkraftens avveckling. Ny kärnkraft kan ersätta, men tar decennier från beslut till kommersiell produktion. Sol, biobränsle m.fl. har inte potential till mer än mindre bidrag.

  Återstår då vindkraften som redan i dag ger mer energi än vad båda Barsebäcksreaktorerna gav tillsammans, och som har potential att ge minst tre-fyra gånger dagens produktion, med bibehållen stabilitet i nätet. Tillsammans med de andra alternativen kan den ersätta den kärnkraft vi har i dag. (De reaktorer som Vattenfall nu vill stänga, är ju de som står på tur att annars kosta stora belopp i moderniseringar, vilket man bedömt inte är ekonomiskt försvarbart.) Hur det ser ut om några tiotals år får vi se, men i dag finns inga realistiska alternativ. De vindkraftverk som tas i drift i dag är byggda för de närmaste årtiondenas behov, med en avskrivningstid på 20-25 år.

 10. Gunnar Kjelldahl #9: Dagens ämne var ohälsa från vindkraftverk och säkerhetsavstånd. Detta nämner du inte med ett ord och du kommer med allmän reklam för vindkraft. Tag bort subventionerna för vindkraft som folket nu straffbetalar så skulle du bli lite mer trovärdig. Att Centerpartiet varit emot kärnkraft har varit känt i många decennier.

  Är det så att politiker struntar i om folk blir sjuka om det är vindkraftverk som orsakar det? Politisk korrekt sjukdom räknas inte?

 11. Rider

  Helt OT (ursäkta) men har ni sett detta?
  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-10/u-s-ousts-russia-as-world-s-top-oil-gas-producer-in-bp-report

 12. Gunnar Kjelldahl (C)

  #10 Per
  Jag bemötte heller inte huvudinlägget, utan signaturen ”Björn”, som hävdar att Centerpartiet vill ha vindkraft av klimatskäl. Det var ett oriktigt påstående anser jag, och det var detta jag kommenterade. När det gäller huvudinlägget så håller jag helt med om att miljöproblem som uppstår kring vindkraft måste tas på lika stort allvar som andra miljöproblem.

  Centerpartiet har varit emot kärnkraft, men de flesta i partiet inser att en för hastig avveckling skulle äventyra vår tillgång till billig elkraft, och även kunna bidra till att vi skulle tvingas importera kolkraft periodvis. Det vill vi inte bidra till. Därför måste vi ha alternativ som fasas in parallellt med att de gamla reaktorerna fasas ut. Detta har energiöverenskommelsen inom Alliansen gjort möjligt.

  Personligen tycker jag också att vi borde hålla dörren öppen för fortsatt forskning kring generation 4, breederreaktortekniken, som skulle kunna ge oss betydligt säkrare, småskaligare och miljövänligare kärnkraft än den vi har i dag. Här handlar det ju också om decennier innan det skulle kunna vara i kommersiell drift, så detta är inget alternativ till dagens vindkraftsetableringar. Men tekniken är tillräckligt intressant för att fortsätta forskning kring. Men där finns många kvarvarande frågor, dels tekniska och inte minst om detta någonsin kan bli ekonomiskt bärkraftigt.

 13. Björn

  Gunnar Kjelldahl (C) [9]; Märkligt, ni har ju inom C varit med om att förhindra både kärnkraftens utveckling och utbyggnad. Men nog räcker dessa verk tills vi får nya, om vi sätter igång nu. För övrigt, tycker Du inte att det är en förfärlig utveckling med dessa störande vindkraftverk? Eller är folks levnad och säkerhet underordnat CO2-fobin?

 14. Argus

  Infrabuller är jobbigt. Vevar man ner sidorutan i bilen får man vid lite högre farter infrabuller. Man känner det snarare än hör det. Inte bra för koncentrationen man behöver vid bilkörning.
  Att ständigt leva med detta (fast vid säkert avsevärt lägre nivå) är en slags ständig småtortyr.
  Lite som att inte bo tillräckligt långt från en motorväg. Och det går liksom inte att skydda sig med enkla medel – infraljudet tar sig fram där andra frekvenser sprids. Varför tror ni mistluren är dov?

 15. Slabadang

  Rider … du hann före! 🙂

  Medan Centerpartister lovsjunger medeltida väderkvarnars intermittenta och svindyra inneffektiva produktion av EL så går folk med förnuft framåt mot de alternativ som inte är grönideologiska idiotier.

  Vi ser hela den geopolitiska maktförskjutningen i action och ännu större förändringar är att vänta. Romklubbens ”plan” är bara så piiiinsamt förlegat korkat idiotisk så man kan både skratta och gråta över den samtidigt. Resultatet av kombinationen av att kunna borra horisontellt och tryck har varit obegripligt underskattat.

  Den statliga propagandamaskinen public service har totalt förlorat både sin trovärdighet och legitimitet. Det är stadspropagandans långsamma harakiri vi betraktar. Samtidigt är det en tragedi då behovet av en professionell opartisk saklig och oberoende public service har ökat i samma hastighet som informationsmängden tillgänglig på nätet. Nu vet vi ju att det har blivit tvärtom. Genom public service får du allt mer och större lögner propaganda skendebatter och vilseledande desinformation som du tvingas betala tusenlappar för när du istället kan hitta sanningen alldeles gratis på nätet.

 16. Ljud är alltid tryckvågor i luften, även om det är frekvenser som örat inte uppfattar. Även om ljudet inte hörs, kan det mycket väl påverka kroppen på annat sätt. Märkligt nog finns det folk som hävdar att radiofotoner med låg energi (från till exempel mobilmaster) ställer till med stora hälsoproblem, men att ljudvågor med låg frekvens skulle kunna påverka tänker visst ingen på?

  För Oskarshamns kärnkraftverk tog det 12 år från ansökan till att första reaktorn började leverera. För kärnkraftverket i Ringhals, tog det 9 år från det att Vattenfall började köpa mark tills den första reaktorn började leverera. För Forsmark tog det också ungefär ett årtionde tills den första reaktorn började att leverera, men då hade det kommit en folkomröstning och tillfälligt stopp emellan. Det finns ingen anledning till att det ska behöva ta längre tid nu.

  Ska vi behöva vänta tills efter nästa val, då förhoppningsvis MP och C åker ur riksdagen och V blir ännu mindre, innan vi börjar bygga en ny och modern reaktor i Sverige? Fast även då, borde reaktorn kunna börja leverera omkring år 2020. Det tar inte alls decennier, utan ungefär ett!

  Byggandet av Olkiluoto 3 har pågått i 10 år nu, och den är långt ifrån färdig. Men den är av ny typ och ny teknik brukar ge problem. Den är ett undantag och inte ett exempel, som kärnkraftshatarna vill ha den till!

  Det är bra att (C)enterpartisten för en gångs skull kommer med inlägg som är någorlunda vettiga, i stället för att framstå som ett nättroll eller något ännu värre. Ännu bättre om han lyckas övertyga partiet om att bli positivt till ny och modern kärnkraft. Den gamla kärnkraften är redan det säkraste energislaget, och med ännu säkrare reaktorer kan risken för dödsfall bli i det närmaste noll. Fortfarande kan det ske olyckor med radioaktivt material utanför reaktorerna, men med generation IV borde härdsmältor blir omöjliga. Och kanske nästan omöjliga redan med generation III?

 17. Oops! 2030, skulle det vara, inte 2020. Jag lyckades visst tro att det är 2005 nu.

 18. Tudor

  Gunnar Kjelldahl

  Jag misstänker att ditt vurmande för vindkraft beror på att detta kan bli en inkomstkälla för centerpartiets kärnväljare. Kan man inte längre konkurrera med jordbruksprodukter, så kan man istället producera subventionerad energi. Ni som vill ha en levande landsbygd och samtidigt förordar subventioner till vindindustrin hugger er själva i foten. Jag tror att vindkraften effektivt sätter stopp för människors vilja att bo på landsbygden. Markägarna bygger vindkraftverk på sin mark och flyttar till stan där livet är bekvämare. De stadsbor som funderar på att flytta ut på landsbygden tänker om, när de upptäcker att landsbygden förvandlats till ett industrilandskap som kanske är hälsovådligt. Turisterna uteblir när naturvärden och ”vildmarkskänsla” försvinner.

  http://www.sn.se/asikter/inlaggutifran/1.2710880

  http://en.friends-against-wind.org/films

  http://www.mynewsdesk.com/se/swedishlapland/pressreleases/vattenfalls-oenskade-etablering-av-vindkraft-i-harads-hotar-foeretag-i-besoeksnaeringen-1176639

 19. Gunnar Kjelldahl #12: För en gångs skull ger du ett ganska vettigt svar. Vill fokusera på innehåll och inte person så därför får du lite beröm för denna kommentar.

 20. Micke s

  #15
  Hitta sanningen gratis på nätet.Vems sanning? Varför litar ni helt plötsligt på en forskare som publicerar i läkartidningen, forskar inte även han
  kanske bara för att tjäna pengar och har noll koll på sina data och vetenskapliga metoder. Kan det vara för att han skriver om problem med vindkraften som ni köper konceptet?

 21. Micke s #20: Nu uppträder du som ett nättroll. Sluta med det om du ska kommentera mer här. Bemöt innehåll om du ska skriva här istället för att angripa personen läkare och påstå utan underlag att han forskar bara för att tjäna pengar. Du verkar ha noll koll på vetenskap så kom med substans om du ska skriva här mer.

 22. Alienna

  En till OT…

  Ann lh #2
  Jag har ngt att visa dig, så jag skulle behöva få din mejladress. Kan kanske KU skicka mig din adress – eller min till dig…?

 23. Ann lh

  Alienna, intressant.
  Ok min hotmailadress är annochjan sedan kan du nog räkna ut resten.

 24. Carl-Erik Blohm

  OT
  Men jag såg nyss en rapport från ICCC10 av Erika Bjerström i Rapport. Man har ju blivit luttrad, men nu håller det på att bli en riktig skandal. Hon kallade deltagarna konsekvent för klimatförnekare. Och påstår att dessa ”förnekare” håller på att byta taktik när dom ”medger” att en viss klimatförändring pågår. Förståelsen för nyanser och ett spektra av åsikter om hur människan påverkar klimatet existerar inte hos dessa journalister. Det är svart eller vitt som gäller. Reflekterar inte dessa journalister över helheten? Hur ska vi på allvar utmana denna enfald? Jacob Nordangård kanske håller på att visa vägen, vad jag kan förstå av hans senaste inlägg här. Jag känner att jag måste göra något nu, efter ett försök med kontakt med SVD som faktiskt verkade ge en viss effekt för ett halvår sedan. Det stora problemet verkar dock vara att dessa journalister går i försvarsställning eftersom dom har bundit upp sig till en tro på klimathotet, vilket var rätt uppenbart på SVD. Och att FN(inte så mycket IPCC) står bakom klimathotet, vilket implicit ska betyda att all världens nationer med all världens experter står bakom denna tro på CO2 som klimatfienden. Där tror jag faktiskt det största problemet ligger.

 25. L

  OT, men vad f-n håller dom på med på SVT? I Rapport 19.30 har dom ett långt avsnitt där man kallar alla som inte tror på klimathotet för ”klimatförnekare”. Erika Bjerström säger till och med att klimatförnekare får betalt av kol- och oljeindustrin för att så tvivel om klimathotet. Det framhålls som ett faktum.

  http://www.svtplay.se/video/3005528/rapport/rapport-rapport-567

  Vad ska man kalla såna journalister, ”klimatfascister” kanske..?

 26. Gunnar Juliusson

  OT. Dags för granskningsnämnden igen. Rapport ikväll kring 19.49, Erika Bjerström rapporterar från Heartlands konferens om klimatförnekarna som med kol- och oljepengar i ryggen nu får söka ny strategi när Google avfärdar dem för att värna om sin gröna profil. Korta intervjuer med Inhofe, Monckton och Morano, och den vetenskapligt auktoritativa påven får vara med på bild också.
  Innan dess om MPs dilemma med Vattenfall och kolgruvorna, stundar månne regeringsombildning?

 27. Carl-Erik Blohm

  Vill förtydliga min senaste kommentar:
  ” Och att FN(inte så mycket IPCC) står bakom klimathotet, vilket implicit ska betyda att all världens nationer med all världens experter står bakom denna tro på CO2 som klimatfienden. Där tror jag faktiskt det största problemet ligger.”
  Jag menar:” Människor i allmänhet har fått det intrycket via media att FN står bakom klimathotet, vilket implicit ska betyda …”

 28. Helge

  Gunnar Kjelldahl

  Jag gillar centerpartiet i många frågor utom när det gäller miljö och energifrågor. Att helt nonchalera vindkraftens alla miljöproblem och att de i princip är värdelösa, kanske tom skadliga, i moderna energilösningar torde räcka för att kalla partiet populistisk och verklighetsfrämmande. Att på toppen av detta helt förneka möjligheterna med kärnkraft gen IV och även förneka att vindkraftverk endast berikar utländska särintressen med hjälp av svenska folkets subventioner, gör det hela till ett parti jag hoppas aldrig kommer i regeringsställning.

  Vad vi behöver är ett parti som jobbar för hållbara framtidslösningar som ger oss välstånd och en bra miljö.

 29. Carl-Erik Blohm

  #28 Helge
  Jag hyser bra precis samma åsikter beträffande centerpartiet. Hade ett samtal med en av deras valarbetare vid valstugorna före valet i höstas. Hon höll faktiskt med mig om kritiken mot vindkraft men ”retirerade” då med att man bör sikta på etablering till havs. Tog också upp kärnkraft och GenIV och hon sade sig inte vara negativ till eventuell satsning på detta! Men hur ser det ut på partimötena och påverkan/tryck uppåt och nedåt i partihierarkin?

 30. Holmfrid

  #28 Helge,
  Maud Olofsson drev vindkraft som ”3:e benet” i energipolitiken. Arrendeavgiften (4% av elproduktionen) som tillfaller markägaren gynnar c-rörelsens medlemmar i hög grad. Som alltid är c-rörelsen ”närig” i resursfrågorna – jfr flisbaronerna på 70-talet.

 31. Carl Erik B

  ” Och att FN(inte så mycket IPCC) står bakom klimathotet, vilket implicit ska betyda att all världens nationer med all världens experter står bakom denna tro på CO2 som klimatfienden. Där tror jag faktiskt det största problemet ligger.”

  Men det där är ju en alldeles utmärkt beskrivning av Gunnar Kjelldahls tro. Alltså att ’länder’ står bakom diverse alarmistberättelser som prånglas ut i medierna. Alltså att allt sådant är baserat på forskning, världens bästa vetenskap tom, som sammanställts av världens ädlaste organisation, som där anlitat världens bästa ’experter’ som alla ’anslut sig till’ ’slutsatserna’ och alltså att världens alla länder dessutom helt sluter upp bakom deras bästa ’experter’ de har skickat.

  Ungefär så tror han om mediebilden av klimathotet. Och han tror säkert lika blint på konspirationsteorierna om att onda oljepengar står bakom och vill underblåsa skepsis mot klimathots-hallelujandet.

 32. Iven

  Micke s, -# 20.
  Det handlar inte om en läkares forskning, utan en större internationell sammanslutning av läkare (AEFIS), som varnar för hälsoriskerna från vindkraftverk. Ta gärna reda på fakta, innan Du misstänkliggör forskare, som inte ylar med vargarna i klimathotshysterin…

 33. Sigge

  #17 Lars Kamél

  Olkiluoto 3 är visserligen en ny typ av reaktor och det är en orsak till förseningar. Det är inget konstigt, men den främsta orsaken till att allt gått snett är en från början orealistisk tidplan. Projektering 2 år innan bygget påbörjades och därpå en byggtid på 5 år. Redan från början varnade erfarna byggare för tidplanen inte skulle hålla rent byggtekniskt. För F3 och O3 så var byggtiden ungefär 8 år och då var reaktorerna mindre och det fanns en vana att bygga kärnkraft. 3 års projektering och 9 års byggtid anses i byggvärden som en realistisk tidplan för ett så stort kärnkraftverk. Med så lång byggtid blir byggnadskreditivet ansenlig andel av byggkostnaden. Mycket av merkostnaderna på Olkilouto 3 är kostnader för byggnadskreditiv som beror på förseningar. 1 års förlängd byggtid fördyrar ett projekt med ungefär 3-4 % i kostnader för byggnadskreditivet. Är det dessutom så att det blir fel ordning på leveranser, vilket är vanligt då förseningar i projekt uppstår, kan merkostnaderna för kreditiven vara ännu större. Hade man från början haft en realistisk tidplan så hade det beräknade slutpriset varit ungefär 8 mdr högre p g a högre kostnader för byggnadskreditiv. Det är inte säkert att investerarna hade slagit till då. Nu verkar det som att merkostnaderna för byggnadskreditiv kommer att överstiga 20 mdr, vilket är nästan hälften av totala merkostnaderna i bygget.

 34. Sigge

  #21 Per Welander

  Det påstås ofta att det är sunt att ifrågasätta på den här sidan. Det finns all anledning att ifrågasätta Håkan Enbloms påståenden, men det är tydligen inte tillåtet att på den här sidan kritisera de som talar illa om vindkraft.

  Åker man bil så utsätts man för mycket högre energimängder från infraljud än från vindkraft. I bostäder utsätts man ständigt av infraljud från allt som innehåller kompressorer som kylskåp, värmepumpar m m. Blåser det ute så utsätts man för infraljud från väggar och fönster som vibrerar. Allt det här är var för sig högre energimängder än det som man normalt utsätts från vindkraft. Själv har jag jobbat i både kärnkraftverk och kraftvärmeverk. I turbinhallen så är det höga ljudvärden i alla frekvenser, allt från det som räknas som vibrationer upp till ultraljud som ligger långt över hörbara området.

  En anledning till att arbetsmiljöverket inte tar upp frågan om ultraljud från vindkraftverk är att effekterna är så väldigt små jämfört med allt annat ultraljud som man utsätts för. Det gäller t o m servicetekniker av vindkraftverk.

 35. Christopher E

  Jag tror nog inte infraljud från vindkraft är ett stort problem, även om jag är relativt okunnig i frågan.

  Det spelar egentligen inte så stor roll. Vindkraften finns goda skäl att göra sig av med ändå oavsett detta eventuella problem, som då försvinner på köpet. Den är oekonomisk och behöver subventioner, den är starkt miljöförstörande, den är intermittent, vi behöver inte elen osv, osv

  Sedan finns det förstås alldeles vanliga hörbara vindkraftsljud som inte behöver diskuteras om de är ett problem för närboende. Det finns det rikliga vittnesmål och ljudinspelningar på. Utanför buller- och skuggområdet sträcker sig sedan den visuella nedsmutsningen miltals omkring. Det är många människor som får obehag av att några få vill fylla fickorna med subventionspengar.

  Sigges jämförelser håller ändå inte hela vägen. Infraljud under bilkörning tex, det är inte jämförbart med en nära kontinuerlig störning i hemmet. Det är som att säga till någon att en motorväg hundra meter från sovrumsfönstret är försumbar därför att det bullrar mycket värre på en rockkonsert…

 36. Sigge

  #35 Chrisopher E

  Att jag tar upp det här med bilkörning beror på att när infraljud från värmepumpar och kylskåp diskuteras så avfärdas det med att det bara är en bråkdel av vad man utsätts för vid bilkörning, vilket är helt riktigt.

  Det har gjorts några utredningar på vad som stör folk som bor nära vindkraftverk. Vissa störs av ljudet andra inte. Det är det svischande ljudet som kommer stötvis som en del irriteras av. Även om det ljudet inte är högt så kan det vara störande på samma sätt som en droppande vattenkran eller en tickande klocka.

 37. bedouin

  Hur är det med bisfenol A i vingarna? Det har i alla fall använts flitigt tidigare. Klassat som synnerligen olämpligt att användas i närheten av människor och djur – ger alla möjliga sjukdomar från cancer och diabetes till förändringar i arvsmassan. Spridning med vinden verkar vara ett otäckt effektivt sätt över stora ytor. Någon som vet hur det ser ut idag? Rekommenderat säkerhetsavstånd? Aktuell forskning?

 38. Gunnar E

  Om ryktena om att det i både Kina och Indien satsas på nyckelfärdiga enheter från fabrik så kommer tiden från beslut till energileverans att förkortas mkt påtagligt.

 39. Sigge

  #37 bedouin

  Eftersom bisfenol A finns i många produkter i vår omgivning så finns det en hel del forskning på det. Har du plastmatta i hemmet så innehåller den troligen bisfenol A. Nästan all hård plast som används i hemmiljö innehåller Bisfenol A som t ex köksredskap av plast. De studier som gjorts på människor har visat att människor på landsbygden har lägre halter av bisfenol A i blodet än de som bor i städer. Man vet inte riktigt vad det beror på men en teori är att människor på landet i mindre utsträckning har ersatt köksredskap av metall, glas, porslin och trä med plast.

 40. Ingvar

  Det finnsundersökningar som visar att infraljud påverkar människor(och djur?) negativt. Det läste jag för flera år sedan. Snabbt sökning:
  Mysteriously snuffed out candles, weird sensations and shivers down the spine may not be due to the presence of ghosts in haunted houses but to very low frequency sound that is inaudible to humans. British scientists have shown in a controlled experiment that the extreme bass sound known as infrasound produces a range of bizarre effects in people including anxiety, extreme sorrow and chills — supporting popular suggestions of a link between infrasound and strange sensations.

  http://www.nbcnews.com/id/3077192/ns/technology_and_science-science/t/infrasound-linked-spooky-effects/#.VX32tkbUBo4

 41. Peter Stilbs

  Stormakterna har ju länge experimenterat med olika ljudbaserade vapentyper – inklusive sådana som arbetar i infraljudområdet. Några kan exempelvis användas mot ankommande fartygspirater

  https://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_weapon

  Ett hobbyprojekt för lägenhetsbruk eller grannfejder beskrivs här

  http://www.instructables.com/id/Build-an-Infrasonic-Subwoofer/

 42. Vindkraft är faktiskt mera farligt än kärnkraft. Det krävs åtminstone flera hundra stora vindkraftverk för att producera lika mycket ström som ett typsikt kärnkraftverk (d.v.s. kraftverk med en effekt på 1.000 megawatt). Därför krävs det mycket mera byggarbete för att bygga tillräckligt många vindkraftverk (nämligen flera hundra) för att producera 1.000 megawatt jämfört med tillräckligt många (nämligen ett) kärnkraftverk för att göra detsamma. Därför ligger det i sakens natur att *många* gånger flera olyckor drabbar byggarbetarna under byggnationen av vindkraftverken jämfört med kärnkraftverket. Många gånger flera byggnadsarbetare kommer att *dö* i arbetsplatsolyckor om vi satsar på vindkraft istället för kärnkraft för att trygga framtidens energiförsörjning.