Zlatan Ibrahimovic

Zlatan, Willie och Sallie

Vad har Zlatan Ibrahimović med klimatfrågan att göra? Inte direkt så mycket men jag tog intryck av en kolumn i DN av Dilsa Demirbag-Sten och såg ett samband mellan Zlatan och de två klimatforskarna Willie Soon och Sallie Baliunas. Zlatan har ett utländskt klingande namn i den svenska miljön, Willie Soon, som är invandrare från   →