WG II

En av huvudförfattarna till IPCCs rapport vill få sitt namn borttaget

BBC meddelar att det uppstått motsättningar mellan en del av författarna till den summering av rapporten som publicerats idag. Att grundrapporten och den summering   →