vänster

Jonstad är en utopist

Som ni kanske vet har David Jonstad nyligen utkommit med en bok med titeln ”Vår beskärda del”. Jonstad är en vänsterorienterad journalist som skriver i bl.a. Arbetaren. Svenska Dagbladets ledarskribent känner dock ingen gemenskap med honom. Snarare tvärtom. I dagens SvD kan vi läsa följande: ”En klimatutopi där människors förbrukning av koldioxid ransoneras, femårsplaner för   →