Svartnäs

Skona Svartnäs

Av Jonny Fagerström: Jag och min kollega Björn från Föreningen Svenskt Landskapsskydd var i Svartnäs i NÖ Dalarna i helgen och talade om vådan av den storskaliga vindkraften. Kring Svartnäs är det planerat över 100 verk. Svartnäsborna hade annonserat i alla dalatidningar så bygdegården fylldes snabbt av folk från alla håll. Efter mötet bildades Svartnäsbygdens   →