stjärnpark

Miljöproblem som glömts bort: Ljusförorening

Ljusförorening, eller ”light pollution”, uppstår då överflödig belysning används eller då ljuset lyser upp mer än vad som är tänkt. Ljuskällor som riktas längs   →