light pollution

Miljöproblem som glömts bort: Ljusförorening

Ljusförorening, eller ”light pollution”, uppstår då överflödig belysning används eller då ljuset lyser upp mer än vad som är tänkt. Ljuskällor som riktas längs eller över horisontalplanet medför att städer och tätorter får ett karakteristiskt orangegult sken på himlen ovanför. Mängden av ljusförorening ökar så snabbt att själva nattmörkret håller på att bli utrotningshotat. Trafiken   →