stadsbor

Utsläppen är mindre i städer

Enligt en en undersökning som New Scientist  skrev om nyligen (beskrivs kort i Fast Company), står storstäder för 30-40 procent av de samlade utsläppen, vilket är mindre än man trott tidigare. Londonbon producerar till exempel bara hälften så mycket utsläpp som landsortsbritten. Stadsbor är bra på att hushålla med energi och föder färre barn (överbefolkning!).   →