Paul Driessen

Klimatalarmismen skapar allvarlig klimatångest och psykisk ohälsa

I en välmatad artikel av Paul Driessen på WUWT tas problemen med klimatångest upp. Det har ju länge påpekats – inte minst från psykologer   →