migration

Viktig forskning?

Ett forskarteam har formulerat en algoritm som löser problemet med hur många/vilka människor som bör förflyttas på grund av klimatförändring och hur många/vilka som får stanna för att uppnå en optimal fördelning. ”To make adaptation a success, part of the population must be prepared to adapt to new or different work opportunities and living conditions   →