media vilseleder

ETS, Miljörörelsen och Vetenskapen

Klimathotsskeptiker anklagas ofta för att vara köpta av ”Big Money” precis som de som en gång ”förnekade att tobaksrökning vara skadlig”. Det är värt en liten tillbaka blick. När tobaksrökningen ökade i början av förra seklet ökade även lungcancerfallen. Den naturliga frågan blev om det var en slump eller om det fanns ett samband. Och,   →

Dagens sista

På förekommen anledning. 🙂