kvantmekanik

Kvantmekanik och svensk forskning

Jag hade nöjet att vara inbjuden till en liten internationell workshop i veckan om ”Contextuality: why and how”. Det handlade om utforskandet den kvantmekaniska teorins egenskaper. Inte så mycket om dess filosofiska grunder som dess matematiska. Men ändå. Hjärnan blev gymnastiserad med saker som ”Kochen-Specker sets and t-designs”, “Necessary and sufficient conditions for quantum state-independent   →