klimatransonering

Klimatransonering i Grönköping

Med tanke å det rådande läget, föreslår lokalavd. av MP (Miljöpartiet) att det omedelbart skall utdelas ransoneringskort avseende klimatet. -Därest vi icke och med   →