Julie Bishop

Luften går ur lufthandeln

I en mycket läsvärd artikel av Julie Bishop i National Times framför hon kritik mot den australienska regeringens planer på att för tiotals miljarder dollar i skattemedel köpa koldioxidrätter/utsläppsrätter på den internationella börsen. Att köpa utsläppsrätter innebär att du betalar för att få kunna släppa ut ett kvantum CO2 mot att någon annan avstår från   →