Jordan Peterson.

Jordan Peterson intervjuar Judith Curry

Här är en av de bästa intervjuerna av klimatforskaren Judith Curry som jag känner till. Många känner till den ibland ganska provokativa Jordan Peterson. Han är inte klimatforskare, men han har en förmåga och envishet att tränga djupt in i ett ämne. De relevanta och intelligenta frågorna får Curry att blomma upp (eller är det   →