Jan Aronsson

Nytt i ordlistan: klimatsalong

Klimatskeptiker, klimatsmart, klimatskola… Svenska Akademins ordlista borde utökas rejält. 🙂 Nu kan vi dessutom addera ytterligare ett nytt ord, nämligen KLIMATSALONG. En klimatsalong är ”en mötesplats där människor från alla samhällsområden; näringslivet, myndigheter, ideella organisationer, kan träffas och diskutera klimatfrågor”. Initiativtagaren till detta sätt att samlas på är U&W, eller  som man uttalar det: You   →