IASC

Permafrosten är permanent

I takt med att den arktiska havsisen har minskat kom farhågorna om att även permafrosten i Arktis skulle ge vika och att marken därmed skulle släppa ut sitt lager av koldioxid. Räds dock icke längre. En grupp kanadensiska forskare har nämligen upptäckt att permafrosten förtjänar sitt namn. In theory, vast quantities of frozen methane in   →