IASC

Permafrosten är permanent

I takt med att den arktiska havsisen har minskat kom farhågorna om att även permafrosten i Arktis skulle ge vika och att marken därmed   →