Haltero Grönköping

Klimatnyheter från Grönköping

Rolf Oward fortsätter att förmedla viktiga händelser i Grönköping Pensionärshemmet Haltero i Grönköping. Klimatuppvärmningen blev icke alls så stor som befarat i morse å pensionärshemmet Haltero, sedan ett flertal pensionärer av misstag ställt sina tallrikar med kliförstärkta flingor å uppvärmningsplattorna i matsalen. Plattorna voro nämligen ur funktion, vilket gjorde att all nyttig klimat i stort   →