Greenalytics

Hur mycket koldioxid förbrukar en webbsida?

Är detta verkligen nödvändigt? På vår egen KTH har man utvecklat ett program som mäter olika webbplatsers koldioxidförbrukning. Det heter Greenalytics. Några av de webbplatser som redan abonnerar på tjänsten är miljöpartiet (surprise!), Tidningsutgivarna och Tricorona. Greenalytics påpekar dock att alla beräkningar de lämnar är högst ungefärliga och bygger på en mängd olika antaganden. Jag   →