Gergis

IPCC fortsätter med sitt fiffel

Här är en liten historia om hur det kan gå till i IPCC-världen. En artikel av Gergis et. al., ”Evidence of unusual late 20th century warming from an Australasian temperature reconstruction spanning the last millennium” påstod att 1900-talet var osedvanligt varmt i Australien. Men under Steve McIntyre kritiska lupp så visade det sig att Gergis   →