Gergis

IPCC fortsätter med sitt fiffel

Här är en liten historia om hur det kan gå till i IPCC-världen. En artikel av Gergis et. al., ”Evidence of unusual late 20th   →