flygvapnet

Pansartrupperna understödjer Flygvapnet

Igår kväll fortsatte vindkraftslobbyn (Svensk Vindenergi, LRF och Svensk Vindkraftsförening) sin smutskastning av Försvarsmakten i en artikel på Brännpunkt i Svd.se  Man hävdade bla att Försvarsmaktens beslut om stoppområden för vindkraft i anslutning till flygplatser fördyrar elräkningarna för elkunderna. Detta är naturligt vis rent nonsens eftersom vindkraft är dyrt att producera och snarare driver upp   →