fler orkaner

AAAS: Antalet stormar har inte ökat

Enligt Thomas R. Knutson, forskare vid NOAA, har antalet stormar och orkaner inte ökat, trots den  globala uppvärmningen. Ovanstående är inget skeptikerpåhitt, utan forskningsresultat som presenterades vid AAAS-kongressen. Thomas R. Knutson menar att det är för tidigt att slå fast att människans aktiviteter har någon signifikant påverkan på antalet orkaner. Hans analyser visar att varken   →